English version - international interest rates
Nieuw: de aflossingsvrije annu´teitenhypotheekdatum: 15-02-2013 
Annu´teitenhypotheek, maar dan aflossingsvrij
Afgelopen woensdag heeft het kabinet en Minister Blok van Wonen een nieuw woningakkoord gesloten met ChristenUnie, SGP en D66. In een eerder artikel hebben wij hier reeds aandacht aan besteed. Het nieuwe woningakkoord stelde ons daarin voor een groot raadsel: hoe kon het volgens de woorden van Minister Blok dat een aflossingsvrije hypotheek zonder hypotheekrenteaftrek voordeliger was dan een annu´teitenhypotheek met hypotheekrenteaftrek?

Inmiddels is op de website van SGP meer bekend geworden over de nieuwe hypotheekvorm en hebben we een reconstructie kunnen maken van de daadwerkelijke hypotheekplannen binnen het nieuwe Woningakkoord.

Hoe was de regeling?
Als startend koper bent u vanaf 1 januari 2013 verplicht om de gehele hypotheek tenminste annuitair in maximaal 30 jaar af te lossen. Als voorbeeld de maandlasten bij een annuitaire hypotheek van € 140.000, rente 5%, looptijd 30 jaar en een inkomen van € 30.000:

MaandRestschuld HypotheekRenteAflossingBruto lastFiscaal voordeelNetto last
1€ 140.000€ 583€ 169€ 752€ 216€ 536
60€ 128.775€ 537€ 215€ 752€ 196€ 556
120€ 114.155€ 476€ 276€ 752€ 171€ 581
180€ 95.392€ 397€ 355€ 752€ 138€ 614
240€ 71.312€ 297€ 455€ 752€ 96€ 656
300€ 40.408€ 169€ 583€ 752€ 41€ 711
360€ 748€ 4€ 748€ 752€ 0€ 752
361€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

Bij de annuiteitenhypotheek blijven de bruto maandlasten dus gelijk. Uit een zelfde maandbedrag wordt rente en aflossing betaald, maar die verhouding verandert gedurende de looptijd. In de loop van de tijd wordt het deel aflossing steeds groter, waardoor de lening in hoogte afneemt en er minder hypotheekrenteaftrek is, bij een gelijkblijvende brutomaandlast. Vandaar dat de netto maandlasten langzaam stijgen bij de annuiteitenhypotheek.

Wat is het nieuwe plan?
In het nieuwe plan mag er naast de hypotheek een 2e lening afgesloten worden om de maandlasten mee te verlagen. De lasten over deze 2e lening zijn niet aftrekbaar.
Hiermee ontstaat dus eigenlijk de mogelijkheid om een deel van de aflossing niet daadwerkelijk te betalen, maar als het ware weer opnieuw te lenen. Een deel van de maandlast (de helft van de maandelijkse annuitaire aflossing bij aanvang) wordt niet daadwerkelijk betaald, maar door middel van de 2e lening weer bij de schuld aan de bank opgeteld:

Maand
Restschuld Hypotheek
Rente hypotheek
Opname van 2e lening
Saldo 2e lening
Aflossing
Bruto last
Fiscaal voordeel
Netto last
1€ 140.000€ 583€ 84€ 84€ 169€ 668€ 216€ 452
60€ 128.775€ 537€ 84€ 5.720€ 215€ 668€ 196€ 472
120€ 114.155€ 476€ 84€ 13.061€ 276€ 668€ 171€ 497
180€ 95.392€ 397€ 84€ 22.481€ 355€ 668€ 138€ 530
240€ 71.312€ 297€ 84€ 34.571€ 455€ 668€ 96€ 572
300€ 40.408€ 169€ 84€ 50.088€ 583€ 668€ 41€ 627
360€ 748€ 4€ 84€ 69.626€ 748€ 668€ 0€ 668
361€ 0€ 0€ 0€ 70.000€ 0€ 292€ 0€ 292

In dit voorbeeld wordt elke maand een vast bedrag van € 84 opgenomen van de 2e lening om de maandlasten te verlagen. Na 30 jaar is de hoogte van de 2e lening samen met de bijgetelde rente opgelopen tot € 70.000, de helft van de oorspronkelijke hypotheek bij aanvang.
Duidelijk zichtbaar is dat de maandlasten bij deze nieuwe hypotheekvorm lager zijn dan bij de reguliere annu´teitenhypotheek. Net als bij de reguliere annuiteitenhypotheek stijgen de maandlasten geleidelijk. Daar tegenover staat na 30 jaar wel een restschuld van € 70.000, waarover de rente niet aftrekbaar is.

In totaal is in het gekozen voorbeeld de prijs van de annu´teitenhypotheek met 2e lening na een looptijd van 30 jaar ruwweg € 40.000 hoger:

HypotheekvormBruto kostprijs*Netto kostprijs*
Annu´teitenhypotheek€ 270.558€ 225.983
Annu´teitenhypotheek met 2e lening€ 310.280€ 265.704
* De kostprijs is de som van alle maandlasten gedurende de looptijd van de hypotheek. Bij de annu´teitenhypotheek met 2e lening is de resthypotheek van € 70.000 meegeteld voor een zuivere vergelijking.

Het grote voordeel van deze nieuwe hypotheekvorm is duidelijk de lagere maandlasten, dat maakt een eigen woning beter betaalbaar. Maar uiteindelijk moet de rekening van deze lagere maandlasten natuurlijk wel alsnog betaald worden. Simpelweg doordat er na 30 jaar nog een hypotheekschuld van € 70.000 resteert. De aflossingsvrije hypotheek in een nieuw, annu´tair jasje...
Aangemaakt door Hartkamp op 22-02-2013 15:36
Wat een moeilijke oplossing voor iets simpels. Gewoon in 30 jaar de helft aflossen en na 30 jaar geen aftrek meer,veel goedkoper. Maar misschien niet goed genoeg voor het Europese parlement die vindt dat Nederland teveel hypotheekschuld heeft.
Reageer op deze reactie
Aangemaakt door Jaap op 01-03-2013 19:40
Rehn moet de besparingen in Nederland ook eens meenemen in zijn overwegingen.
Vrijwel nergens op de wereld vind je zoveel vermogen bij de pensioenfondsen.
Reageer op deze reactie
Aangemaakt door aad op 19-02-2013 14:41
tabellen maken met een looptijd van 30 jaar en een rente van slechts5%geven toch nog een leuk resultaat de werkelijkheid is echter anders.o
Reageer op deze reactie
Aangemaakt door Jaap op 19-02-2013 10:11
Weten we nog waar het allemaal om begonnen was? De hypotheekrenteaftrek kostte de schatkist 12 miljard Euro. Dit kon zo niet langer, toch?

Dat de aftrek ook geld opleverde (overdrachtsbelasting/economische activiteit en de daaruit voortvloeiende banen en belastinginkomsten), dat liet men buiten beschouwing.

Inmiddels weten we hoe het verlopen is: tienduizenden banen zijn verloren gegaan. Steeds meer mensen met een restschuld die ze naast hun woonlasten/huur natuurlijk niet kunnen aflossen. Ondanks een forse prijsdaling geen herstel van de woningmarkt en een stagnerende economie.

Ik heb dit meermaals voorspeld en ik moet zeggen dat dat niet getuigt van intellect: een kind kon het zien aankomen.

Ik denk dan ook dat de gebeurtenissen van de laatste maanden het gevolg zijn van overleg tussen overheid en banken. De banken voorzien problemen om dat zij forse langlopende verplichtingen zijn aangegaan die ze met kort geld hebben gefinancierd. Kennelijk loopt het hen dun door de broek, want ze hebben de overheid gevraagd hen te helpen. Hoe? Door de overheid te bewegen de regelgeving omtrent hypotheekrente te wijzigen en zo mensen tot aflossen te dwingen. Het idee is: laat de individuele burger maar kapot gaan, dan hoeven we onze enig overgebleven bank niet ook nog te nationaliseren.

In dit licht moet je ook het voorstel zien om de pensioenfondsen zover te krijgen dat zij een deel(vermoedelijk het deel met de meeste risico's) van de hypotheken overnemen van de banken.
Reageer op deze reactie
Aangemaakt door Job op 19-02-2013 12:51
Ik ben het deels met u eens, maar het moge duidelijk zijn dat de wijze waarop wij bezig waren ook niet houdbaar was. Mensen lenen tot 110% van de waarde van de woning en hoeven 30 jaar lang niets af te lossen. Ja, een klein bedrag opbouwen in een beleggingspotje (op basis van 8% rendement..). Dus ingrijpen was gewoon keihard nodig. Alleen de wijze waarop is veel te rommelig. Jaren onzekerheid en onduidelijkheid. En dan het plan om 100% aflossing te verplichten. Dat heeft enorme consequenties gehad. Dit plan vind ik echter helemaal niet onzalig. Zelfs creatief en goed! Je moet 50% aflossen en voor de overige 50% kun je flexibel bepalen of je wel of niet aflost. Een heel stuk beter dan 100% aflossen lijkt me.
Reageer op deze reactie
Aangemaakt door Jaap op 20-02-2013 09:08
Waar het om gaat is dat er nu sprake is van verandering op verandering op verandering! Wat is de volgende stap vraagt iedereen zich af.
Op zich is aflossen prima. Maar dan hadden we ook nooit een produkt als een aflossingsvrije hypotheek moeten toestaan. Nu zijn die 700 miljard hypotheekschulden een feit. Het is onmogelijk om zonder enorme consequenties voor de economie snel van die schuld af te komen. Trek daar maar eens 50 jaar voor uit. Begin heel voorzichtig met het stimuleren van aflossen.
Naast enorme schulden hebben de Nederlanders overigens ook enorme spaarpotten.
Waarom worden de vermogens bij de pensioenfondsen niet meegenomen in het schuldenverhaal? Is iemand arm wanneer hij 200.000 schuld heeft en 400.000 spaargeld plus een huis? Laten we niet vergeten dat tegenover hypotheekschuld een huis staat. Helaas is het zo dat juist door het overheidsbeleid veel hypotheken onder water staan. Wat dit laatste voor de economie betekent laat zich raden.

Vraag: heeft iemand een overzicht van landen in Europa waaruit blijkt hoe de totale schulden in deze landen zich verhouden tot hun bezittingen? We kunnen dan vaststellen hoe het met de schuldpositie van Nederland zit.
De staatsschuld (kennelijk ook een heet hangijzer) is verhoudingsgewijs niet hoog, dus daar kan het niet aan liggen. De hypotheekschuld is 700 miljard, maar in de pensioenpot zit 900 miljard. Overige besparingen 350 miljard.

Mocht de schuldpositie van Nederland verhoudingsgewijs gunstig uitpakken, dan moeten we toch echt de vraag stellen of het gevoerde beleid het juiste is, want de economie lijdt eronder.

Mocht de schuldquote verhoudingsgewijs laag uitvallen, dan wordt de Nederlander dus gemanipuleerd en zijn er andere dan economische belangen die een rol spelen.

Nogmaals stel ij de vraag: waarom wordt dit beleid gevoerd?
Antwoord: Rabobank heeft overheid onder druk gezet.

Aangemaakt door Jaap op 19-02-2013 09:12
Volstrekt belachelijke constructie, die bedoeld is om geen gezichtsverlies te hoeven lijden. Waardeloos.
Reageer op deze reactie
Aangemaakt door Jaap op 19-02-2013 09:21
Het moet niet gekker worden in hypothekenland. Voor mij is een ding duidelijk.
De politiek heeft overhaast en zonder kennis van zaken de regelgeving fundamenteel zitten wijzigen en men komt er ook alweer op terug. En het bleef nog lang onrustig in Nederland. Wie kan in zo´n klimaat nou de beslissing nemen om een huis te kopen. De regels zijn gewijzigd en zullen weer gewijzigd worden en weer en weer! Het kopen van een huis is een hachelijke zaak geworden.
De huizen zijn inmiddels redelijk betaalbaar geworden, maar niemand durft te kopen, niemand durft nog te bouwen. En dat zal nog lang zo blijven.

gronec lines
Reageer op deze reactie
Aangemaakt door verstrooid op 17-02-2013 19:57
Aha, creatief. Maar eigenlijk is het eerlijker om de kosten te vergelijken met de optie van 70.00 euro annuïteitenhypotheek en 70.000 euro aflossingsvrije hypotheek, ipv met een 140.000 euro annuïteitenhypotheek.
Reageer op deze reactie
Reageren op dit bericht
1

Laagste hypotheekrente

(met Nat. Hypotheek Garantie)

1 jaarRabobank1,20 %
5 jaarObvion1,40 %
10 jaarABN AMRO1,63 %
15 jaarAllianz2,14 %
20 jaarAllianz2,30 %
Vergelijk alle hypotheekrentes

Persoonlijke lening

(rentecontrole: 26-5-2017)

5.000Directa6,00 %
10.000Findio5,10 %
15.000Freo4,40 %
25.000DEFAM4,10 %
50.000DEFAM4,10 %
Volledig overzicht persoonlijke lening