A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten  |  English version - international interest rates
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
BELASTINGEN
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
De Zorgpremies voor 2015 zijn bekend!
Wilt uw weten wat u kunt besparen? Klik hier voor een volledig overzicht.
Informatie belastingenSchenkbelasting 

Schenkbelasting (voorheen schenkingsrecht)

Wat is schenkbelasting?

Schenkbelasting is de belasting die wordt geheven over schenkingen. Tot 1 januari 2010 werd deze belasting geregeld in de Successiewet 1956 en werd de belasting schenkingsrecht of schenkingsrechten genoemd. Per 1 januari 2010 is de nieuwe Successiewet ingegaan en sindsdien praten we dus over schenkbelasting. Op het moment dat iemand die in Nederland woonachtig is een schenking ontvangt van een ander, kan de verkrijger over de waarde van deze schenking schenkbelasting verschuldigd zijn. Of er schenkbelasting verschuldigd is en hoe hoog deze schenkbelasting is, hangt af van de hoogte van de schenking en de relatie tussen de schenker en de verkrijger.

Op deze pagina tonen wij informatie over schenkbelasting en de tarieven en vrijstellingen voor het jaar 2014. Voor de tarieven van voorgaande jaren, verwijzen wij naar de links onderaan deze pagina.

Berekening schenkbelasting

De berekening van het schenkbelasting is als volgt:

schenking - vrijstelling = belaste verkrijging

belaste verkrijging * schenkingstarief = bedrag schenkbelasting

Het schenkingstarief is een schijventarief. Zie voor een uitleg de tekst onder de tabel verderop deze pagina.

Tarieven schenkbelasting

De hoogte van de schenkbelasting is afhankelijk van de relatie van de verkrijger met de schenker. De belastingdienst hanteert hierbij een verdeling in 3 groepen. Hoe dichter de (familie)band van de verkrijger met de schenker, des te lager het belastingtarief. Daarnaast geldt dat het tarief hoger worden naarmate de schenking hoger wordt. De belastingtarieven over een schenking zijn gelijk aan de tarieven die geheven worden over een erfenis (erfbelasting). De vrijstellingen zijn echter verschillend.

De hoogte van de belastingtarieven en de mogelijke vrijstellingen, zijn afhankelijk van de band die bestaat tussen de ontvanger en de schenker (bij erfbelasting overledene). Hierbij geldt de volgende groepsindeling:

  • Groep 1:     partners en kinderen
  • Groep 1A:  kleinkinderen
  • Groep 2:     andere verkrijgers
Belaste verkrijging (2014) Groep 1 Groep 1A Groep 2
0 - 117.214 10% 18% 30%
117.214 en hoger 20% 36% 40%

Het tarief is een zogenaamd schijventarief. Dat wil zeggen dat iemand in Groep 1 over de eerste Ä 117.214 10% belasting moet betalen. Indien meer wordt verkregen, moet over het meerdere 20% erfbelasting worden betaald.

Vrijstellingen schenkbelasting

Wij hebben de vrijstellingen bij schenking voor het jaar 2014 hieronder voor u op een rij gezet.

Verkrijger Vrijgesteld bedrag (2014) 
Kinderen 5.229
Kinderen tussen 18 en 40 jaar (eenmalig, algemeen doel) 25.096
Kinderen tussen 18 en 40 jaar (eenmalig, schenking aangewend voor aankoop huis of studie) 52.281
Iedereen (eenmalig, schenking aangewend voor aankoop of verbouwing van eigen woning of aflossing van hypotheek of restschuld op eigen woning. Geldt vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015) 100.000
Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen Vrijgesteld van schenkbelasting
Andere verkrijgers 2.092

Tijdelijk ruimere vrijstelling schenkbelasting eigen woning

Tot 1 oktober 2013 gold de vrijstelling voor de eigen woning (of studie) alleen voor een schenking van ouders aan een kind tussen 18 en 40 jaar. De schenking moest bovendien dienen voor de (aanschaf)kosten van een woning.

Met ingang van 1 oktober 2013 is de vrijstelling van de schenkbelasting voor eigen woningen tijdelijk verruimd:

  • Hogere vrijstelling: tot 1 januari 2015 geldt een hogere vrijstelling, namelijk € 100.000.
  • Niet alleen schenking tussen ouder en kind: ook derden mogen een tot 1 januari 2015 deze belastingvrije schenking doen. En de leeftijd van de ontvanger hoeft ook niet meer tussen 18 en 40 jaar te liggen.
  • Schenking voor eigen woning: de schenking moet in het geheel aangewend worden om een eigen woning aan te schaffen, te verbouwen of de op de eigen woning rustende hypotheek (of een deel daarvan) af te lossen met de schenking.
  • Vanaf 1 oktober 2013 mag de verhoogde schenking voor de eigen woning ook gebruikt worden om de restschuld van een verkochte eigen woning af te lossen. Ook deze mogelijkheid is er in ieder geval tot 1 januari 2015, maar blijft hoogstwaarschijnlijk ook na 2015 geldig.

Historische belastingtarieven

Via onderstaande links kunt u de historische belastingtarieven van de laatste jaren achterhalen.

Hoogste spaarrente
sparen zonder voorwaarden
Argenta1,65%
Knab1,65%
ICBC1,63%
LeasePlan Bank1,61%
Nationale Ned.1,6%
MoneYou1,5%
Volledig overzicht spaarrekeningen
Basispremie zorg 2015
eigen risico van € 375,-
ZEKUR (jongeren)€ 82,50
Bewuzt€ 85,00
Univé€ 85,00
ZieZo€ 89,75
Ditzo€ 89,95
Zilveren Kruis Achmea€ 89,95
Vergelijk alle zorgverzekeringen