A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten  |  English version - international interest rates
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
BELASTINGEN
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Informatie belastingenSchenkbelasting 

Schenkbelasting (voorheen schenkingsrecht)

Wat is schenkbelasting?

Schenkbelasting is de belasting die wordt geheven over schenkingen. Tot 1 januari 2010 werd deze belasting geregeld in de Successiewet 1956 en werd de belasting schenkingsrecht of schenkingsrechten genoemd. Per 1 januari 2010 is de nieuwe Successiewet ingegaan en sindsdien praten we dus over schenkbelasting. Op het moment dat iemand die in Nederland woonachtig is een schenking ontvangt van een ander, kan de verkrijger over de waarde van deze schenking schenkbelasting verschuldigd zijn. Of er schenkbelasting verschuldigd is en hoe hoog deze schenkbelasting is, hangt af van de hoogte van de schenking en de relatie tussen de schenker en de verkrijger.

Op deze pagina tonen wij informatie over schenkbelasting en de tarieven en vrijstellingen voor het jaar 2015. Voor de tarieven van voorgaande jaren, verwijzen wij naar de links onderaan deze pagina.

Berekening schenkbelasting

De berekening van het schenkbelasting is als volgt:

schenking - vrijstelling = belaste verkrijging

belaste verkrijging * schenkingstarief = bedrag schenkbelasting

Het schenkingstarief is een schijventarief. Zie voor een uitleg de tekst onder de tabel verderop deze pagina.

Tarieven schenkbelasting

De hoogte van de schenkbelasting is afhankelijk van de relatie van de verkrijger met de schenker. De belastingdienst hanteert hierbij een verdeling in 3 groepen. Hoe dichter de (familie)band van de verkrijger met de schenker, des te lager het belastingtarief. Daarnaast geldt dat het tarief hoger worden naarmate de schenking hoger wordt. De belastingtarieven over een schenking zijn gelijk aan de tarieven die geheven worden over een erfenis (erfbelasting). De vrijstellingen zijn echter verschillend.

De hoogte van de belastingtarieven en de mogelijke vrijstellingen, zijn afhankelijk van de band die bestaat tussen de ontvanger en de schenker (bij erfbelasting overledene). Hierbij geldt de volgende groepsindeling:

  • Groep 1:     partners en kinderen
  • Groep 1A:  kleinkinderen
  • Groep 2:     andere verkrijgers
Belaste verkrijging (2014) Groep 1 Groep 1A Groep 2
0 - 121.296 10% 18% 30%
121.296 en hoger 20% 36% 40%

Het tarief is een zogenaamd schijventarief. Dat wil zeggen dat iemand in Groep 1 over de eerste € 121.296 10% belasting moet betalen. Indien meer wordt verkregen, moet over het meerdere 20% schenkbelasting worden betaald.

Vrijstellingen schenkbelasting

Wij hebben de vrijstellingen bij schenking voor het jaar 2015 hieronder voor u op een rij gezet.

Verkrijger Vrijgesteld bedrag (2015) 
Kinderen 5.277
Kinderen tussen 18 en 40 jaar (eenmalig, algemeen doel) 25.322
Kinderen tussen 18 en 40 jaar (eenmalig, schenking aangewend voor aankoop huis of studie) 52.752
Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen Vrijgesteld van schenkbelasting
Andere verkrijgers 2.111

Historische belastingtarieven

Via onderstaande links kunt u de historische belastingtarieven van de laatste jaren achterhalen.

Hoogste spaarrente
sparen zonder voorwaarden
LeasePlan Bank1,61%
Knab1,55%
ICBC1,53%
Argenta1,5%
MoneYou1,5%
Nationale Ned.1,5%
Volledig overzicht spaarrekeningen
Top 5 doorlopend krediet
uitgaande van € 10.000 leenbedrag
Freo5,6%
Kruidvat5,6%
Directa5,8%
DEFAM6,3%
Nationale Ned.6,3%
Volledig overzicht doorlopend krediet