English version - international interest rates

Boeterente

Boeterente is meestal een belangrijke kostenpost bij het oversluiten van een hypotheek. Op deze pagina vindt u een uitgebreide uitleg over boeterente. Op deze site vindt u tevens:

Actuele hypotheekrentes vergelijken

Wat is boeterente?

Boeterente is een boete die een hypotheekinstelling in rekening kan brengen indien u uw lopende hypotheek wilt oversluiten naar een andere instelling. Dit zal gebeuren als de rente die uw huidige hypotheekinstelling op dit moment in rekening brengt over zijn hypotheken lager is dan het percentage dat u over uw huidige hypotheek betaalt. Op het moment dat u dan zou besluiten uw hypotheek over te sluiten, loopt de hypotheekinstelling dus rente-inkomsten mis. De hypotheekinstelling brengt u dan een boete in rekening als een vergoeding voor deze misgelopen inkomsten.

Aftrekbaarheid boeterente

Boeterente is fiscaal aftrekbaar zolang de hypotheek waarover de boeterente berekend wordt een aftrekbare lening is. Indien u in uw hypotheek voor een deel een consumptief krediet verwerkt heeft, is de boeterente over dat gedeelte dus niet aftrekbaar. Indien u uw hypotheek zou oversluiten en zou besluiten de boeterente mee te financieren in de nieuwe hypotheek, zijn de rentelasten over dit specifieke deel niet fiscaal aftrekbaar. Dit deel van de hypotheek wordt dan beschouwd als een consumptief krediet.

Hoe wordt boeterente berekend?

Er worden diverse boeterenteformules gehanteerd om boeterente te berekenen. U kunt in uw hypotheekakte achterhalen welke methode in uw situatie gebruikt zal worden. In de meeste gevallen wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde Contante Waarde Methode. In de oversluitcheck op deze site wordt ook gemaakt van deze berekeningsmethode. Bij deze berekening hanteren wij de volgende stappen:

 • bij de meeste hypotheken geldt dat een deel van de hypotheek boetevrij afgelost kan worden. Dit verschilt per hypotheekinstelling. Wij houden van een groot aantal instellingen bij hoe hoog de geschatte boetevrije aflossing is;
 • aan de hand van de door u ingevoerde gegevens bepalen wij de resterende rentevastperiode(n) van uw hypotheek;
 • wij houden de rentetarieven bij van een groot aantal hypotheekinstellingen. Wij bepalen aan de hand van de actuele hypotheek rentetarieven van uw huidige hypotheekinstelling het rentepercentage dat zij op dit moment berekent, uitgaande van uw hypotheekopzet;
 • wij bepalen het verschil tussen de rente die u betaalt (heeft u zelf ingegeven) en de rente die de hypotheekinstelling op dit moment in rekening brengt (zie vorig puntje);
 • wij berekenen voor iedere rentebetaling binnen de resterende rentevastperiode hoeveel rente-inkomsten de hypotheekinstelling misloopt indien u zou besluiten uw hypotheek over te sluiten;
 • aan de hand van de door u ingevoerde gegevens bepalen wij de resterende rentevastperiode(n) van uw hypotheek;
 • wij berekenen welk bedrag u nu zou moeten betalen, om de hypotheekinstelling schadeloos te stellen voor alle toekomstige renteverschillen.

Voor de laatste stap wordt de Contante Waarde Methode gebruikt

Welke factoren bepalen de hoogte van de boeterente?

De factoren die de hoogte van de boeterente bepalen zijn (ceteris paribus):

 • de berekeningsmethode. Alhoewel de meeste instellingen (tegenwoordig bijna alle) werken met de hier beschreven boeterente formule, kan een andere methode uiteraard een andere boeterente tot gevolg hebben;
 • het hypotheekbedrag. Hoe hoger het hypotheekbedrag, des te hoger de boeterente;
 • de boetevrije aflossing. Hoe lager het percentage dat u boetevrij af mag lossen, des te hoger de boeterente;
 • de resterende rentevastperiode. Hoe langer de renteperiode nog loopt, des te hoger de boeterente;
 • het verschil tussen het rentepercentage dat u betaalt en het rentepercentage dat de hypotheekinstelling momenteel zou kunnen krijgen. Hoe hoger het verschil, des te hoger de boeterente. Op het moment dat de huidige rente hoger is dan het percentage dat u betaalt, wordt geen boeterente in rekening gebracht!
 • de van toepassing zijnde hypotheekvoorwaarden. Met name bij oude voorwaarden van halverwege jaren '90 is sprake geweest waarbij de boete niet werd berekend op basis van een vergelijking met de resterende rentevaste periode, maar op basis van de oorspronkelijke rentevaste periode;

We proberen in onze berekeningen uiteraard de boeterente zo goed mogelijk in te schatten. In de meeste situaties komen onze schattingen overeen met of liggen onze schattingen dicht bij de werkelijkheid, maar af en toe blijken we er ook naast te zitten.

U dient de door ons berekende boeterente daarom altijd als een indicatie te beschouwen. Wij raden u aan om - voordat u eventueel tot het oversluiten van uw hypotheek overgaat - het werkelijke boeterente bedrag bij uw hypotheekinstelling op te vragen. Het is verstandig om de boeterente op schrift op te vragen en om daarbij tevens te vragen naar de volledige berekening die bij het tot stand komen van de boeterente gehanteerd is. Mocht uw huidige hypotheek al langere tijd lopen (15 jaar of meer), raadpleeg dan ook altijd de voorwaarden, waarin staat beschreven hoe de boeterente bepaald wordt. Er wordt namelijk door banken vaak ten onrechte gerekend met de resterende rentevaste periode gerekend en dit is veelal niet in uw voordeel.

Onjuiste boeterenteberekening

Mocht de boeterente in uw situatie (fors) afwijken van onze schatting, dan zouden wij het erg waarderen indien u ons daarvan op de hoogte stelt. Het kan namelijk betekenen dat onze berekeningen bij uw hypotheekinstelling niet juist zijn. Wij kunnen uw bevindingen dan verwerken in onze berekeningen zodat deze in de toekomst (nog) accurater zullen zijn. Het kan echter ook betekenen dat de berekening van uw hypotheekinstelling onjuist is! Uit diverse onderzoeken in het verleden is gebleken dat een groot aantal hypotheekinstellingen de boeterente niet altijd juist berekent. Wellicht kunnen wij u behoeden voor een flink financieel nadeel!

Voor het berekenen van de maximale hypotheek, klik hier.