A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten  |  English version - international interest rates
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
ZORGVERZEKERING
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Informatie zorgverzekeringAlternatieve geneeswijzen en de zorgverzekering 

Alternatieve geneeswijzen en de zorgverzekering

Een groot aantal mensen kiest bij de behandeling van een lichamelijke of psychische klacht voor een alternatieve geneeswijze of alternatieve geneesmiddelen. Op deze pagina gaan we in op wat alternatieve geneeswijzen zijn en in hoeverre de kosten van een alternatieve behandeling binnen de dekking van een basis- of aanvullende zorgverzekering vallen. Hierbij kijken we met name naar de dekking voor het jaar 2016.

Premies zorgverzekeringen 2016 vergelijken

Wat zijn alternatieve geneeswijzen?

De term alternatieve geneeswijzen is een verzamelterm voor geneeswijzen waarvan niet wetenschappelijk is vastgesteld of ze daadwerkelijk werken. Vaak geldt bovendien dat voor een alternatieve geneeswijze geen officieel erkende opleidingen zoals medische faculteiten bestaan. Bekende vormen van alternatieve geneeswijzen zijn acupunctuur, homeopathie en alternatieve beweegvormen zoals osteopathie en chiropractie.

Welke kosten van alternatieve geneeswijzen vallen binnen de dekking van de basisverzekering?

De kosten van alternatieve geneeswijzen vallen in 2016 niet onder de dekking van de basisverzekering. Dus als u een alternatieve behandeling wenst of alternatieve geneesmiddelen wenst te gebruiken, dan ontvangt u geen vergoeding uit de basis zorgverzekering en dient u de kosten zelf te betalen. Een alternatieve oplossing is het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering waarbij de kosten van (de door u gewenste) alternatieve geneeswijzen wel (deels) onder de dekking vallen.

Welke kosten van alternatieve geneeswijzen vallen binnen de dekking van de aanvullende zorgverzekering?

In tegenstelling tot de basisverzekering is een aanvullende zorgverzekering niet verplicht. Omdat de basisverzekering een relatief beperkte dekking kent (die de laatste jaren ook steeds beperkter wordt) kiezen veel mensen voor een aanvullende verzekering. Waar de dekking van de basisverzekering bij alle maatschappijen gelijk is, bestaan er zeer grote verschillen tussen aanvullende zorgverzekeringen. Dit geldt zeker ook voor de geboden dekkingen op het gebied van alternatieve geneeswijzen. Er zijn aanvullende verzekeringen waarbij alternatieve geneeswijzen geheel buiten de dekking vallen terwijl er ook aanvullende zorgverzekeringen zijn die een ruime dekking aanbieden.

Op het moment dat een aanvullende zorgverzekering dekking biedt voor alternatieve geneeswijzen, gelden vaak beperkingen. Hierbij moet u denken aan:

  • de dekking / vergoeding geldt voor een maximaal aantal behandelingen per jaar en/of;
  • de dekking / vergoeding geldt voor een maximaal bedrag per behandeling en/of;
  • de dekking / vergoeding geldt voor een maximaal bedrag per dag en/of;
  • de zorgverzekeraar hanteert een specifieke lijst van behandelingen die wel of juist niet onder de dekking vallen.

Op het moment dat alternatieve geneeswijzen voor u belangrijk (kunnen) zijn, doet u er verstandig aan om goed te bekijken welke zorgverzekering een passende dekking voor u biedt.

Welke dekking op het gebied van alternatieve geneeswijzen past bij mij?

Aangezien wij uw persoonlijke situatie niet kennen, kunnen wij u geen advies geven over de te kiezen dekkingen voor uw zorgverzekering. Wij kunnen dus alleen een algemeen advies geven. In zijn algemeenheid geldt dat een dekking voor alternatieve geneeswijzen vaak gekozen wordt en/of verstandig kan zijn in de volgende situaties:

  • u heeft in het verleden (vaak) gebruik gemaakt van alternatieve geneeswijzen;
  • u acht de kans groot dat u in de komende tijd te maken krijgt met zorgkosten in verband met alternatieve geneeswijzen;
  • u acht de kans groot dat u gebruik zult maken van alternatieve geneeswijzen, mocht u te maken krijgen met klachten waarbij een dergelijke behandeling zinvol zou kunnen zijn.

Op het moment dat u de kans nihil acht dat u in het komende kalenderjaar gebruik gaat maken van alternatieve geneeswijzen of alternatieve geneesmiddelen, ligt het voor de hand om bij de keuze van een aanvullende verzekering geen rekening te houden met mogelijke dekkingen op dit gebied.

Niet tevreden over uw huidige zorgverzekering

Bent u niet tevreden over de dekking die uw huidige zorgverzekering biedt, dan kan overstappen naar een andere zorgverzekering verstandig zijn. De dekkingen en premies van zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekeringen worden ieder jaar opnieuw bepaald. Dit heeft onder andere tot gevolg dat iedere verzekerde jaarlijks mag overstappen van zorgverzekeraar.

Op de volgende pagina kunt u de premies van een groot aantal zorgverzekeringen vergelijken.

Meer belangrijke dekkingen op het gebied van de zorgverzekering

Op deze pagina gaat het over de vraag in hoeverre de kosten van alternatieve geneeswijzen gedekt worden door de zorgverzekering. Hieronder ziet u een overzicht van de pagina's op deze site waar u informatie kunt vinden over andere belangrijke (mogelijke) dekkingen binnen de zorgverzekering:

Direct de premies van basis zorgverzekeringen vergelijken
Zorgverzekeringen vergelijken inclusief aanvullende dekkingen

Zorgpremies 2016

eigen risico € 385,-

1.ZEKUR (jongeren)€ 86,00
2.Univť€ 89,95
3.Menzis€ 90,75
4.De Friesland€ 91,75
5.Bewuzt€ 92,00
Vergelijk alle zorgverzekeringen