English version - international interest rates
foto Jos Koets
Aantal miljoenenhuizen daalt met 30%
Blogger Jos Koets (Financieel adviseur en schrijver)
Blogbericht van 07-03-2013 17:17
Zoals bekend dalen de huizenprijzen al enkele jaren. Het is logisch dat de daling in het hogere segment van de huizenmarkt procentueel hoger is dan in het lagere segment. Dit heeft te maken met het aantal mensen dat een woning kan kopen. Het aantal woningen, met een waarde van een miljoen euro of meer, is in 2012 met 30 procent gedaald. Het aantal woningen van meer dan een miljoen nam met 12.000 af naar 28.917 huizen. Deze cijfers zijn afkomstig uit een onderzoek van Calcasa. Opvallend is de gemiddelde duur dat een woning te koop staat, namelijk 16,5 maanden. Ik vind dat namelijk niet lang!

In 2012 werden 1.890 miljoenenwoningen te koop aangeboden, waarvan slechts 476 huizen zijn verkocht. Dat betekent dat er in het afgelopen jaar 31,1 procent minder van deze woningen verkocht zijn dan in 2011.

Een miljoenenwoning bezitten is leuk, maar dan moet er ook niets "plaatsvinden". Met dit laatste bedoel ik een scheiding. Vorig jaar had ik toevallig een klant met een hypotheek van € 2.000.000. De waarde van de woning was in de loop van de jaren gedaald naar € 1.500.000. U begrijpt dat we hier te maken hebben met een groot probleem. Bij verkoop is er een flinke restantschuld van minimaal € 500.000. Dit bedrag was niet voor handen, zodat verkoop niet mogelijk was.

De tweede mogelijkheid was om de woning over te laten nemen door 1 van de personen. Ook nu kwam de waardedaling om de hoek kijken. De maximale hypotheek is nu slechts € 1.500.000 waardoor dus direct € 500.000 moet worden afgetikt. Fiscaal komt er trouwens nog iets om de hoek kijken want we zijn op het ogenblik in 2013 aanbeland. Stel er wordt een nieuwe hypotheek van € 1.500.000 afgesloten dan zal het ex-eigenaardeel (ad. € 750.000, 50% van € 1.500.000) van de persoon die is uitgekocht, verplicht annuitair en / of lineair moeten worden afgesloten om nog hypotheekrenteaftrek te kunnen genieten. De looptijd wordt wel 30 jaar, maar dan nog gaan de netto maandlasten flink omhoog. We hebben hier een situatie waaruit blijkt dat scheiden eigenlijk niet verstandig is. Anders gezegd: gewoon niet mogelijk is!

Jos Koets is bekend als financieel adviseur en schrijver van columns en boeken. Jos schrijft zijn blogberichten op persoonlijke titel. De informatie die Jos verstrekt in zijn blogberichten en/of reacties zijn niet bedoeld als persoonlijk financieel advies. Hij kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onvolledigheden of onjuistheden.
Aangemaakt door Rien op 08-03-2013 09:40
16,5 maanden te koop moet wel gezien worden onder het feit dat de daling nog niet zo heel lang gaande is. Een groot deel van deze woningen zal waarschijnlijk veel langer in de verkoop staan dan het huidige gemiddelde.

Maw: aangenomen we zitten op dit moment in een curve die nog steeds toeneemt, dan zal het gemiddelde over het deel van de curve dat achter ons ligt niet representatief zijn voor de toekomst.
Reageer op deze reactie
1

Laagste hypotheekrente

(met Nat. Hypotheek Garantie)

1 jaarArgenta1,20 %
5 jaarObvion1,40 %
10 jaarABN AMRO1,73 %
15 jaarAllianz2,14 %
20 jaarAllianz2,30 %
Vergelijk alle hypotheekrentes

Persoonlijke lening

(rentecontrole: 26-7-2017)

5.000Directa6,00 %
10.000Findio5,10 %
15.000Freo4,40 %
25.000DEFAM4,10 %
50.000DEFAM4,10 %
Volledig overzicht persoonlijke lening