English version - international interest rates
foto Jos Koets

Duur renteaftrek berekenen (deel 8)

Blogger (Financieel adviseur en schrijver)
Blogbericht van 21-04-2017 10:43

In mijn vorige blog (deel 7) kon u lezen dat een doorstromer onder bepaalde voorwaarden zijn oude hypotheekvormen mag meenemen. Er moet dan binnen een bepaalde tijd een ander woning zijn gekocht. In deze blog ga ik een stapje verder en laat zien hoe de duur van de renteaftrek wordt berekend als er een duurdere woning wordt gekocht. Om het simpel te houden, ga ik uit van een volledige aflossingvrije hypotheek bij aankoop van de eerste woning.

Voorbeeld: kopen van een duurdere woning

  • Koopprijs woning per 1 juli 2012: € 150.000
  • Aflossingsvrije hypotheek (duur 30 jaar): € 150.000
  • Woning wordt verkocht per 1 juli 2017: € 170.000
  • Koopprijs duurdere woning 1 juli 2017: € 250.000
  • Kosten koper: € 10.000
  • Verrekening overwaarde: € 20.000 -/-
  • Benodigde hypotheek: € 240.000
  • Maximale aflossingsvrije hypotheek: € 125.000 (nog 25 jaar renteaftrek)
  • Annuiteiten of lineaire hypotheek: € 25.000 (nog 25 jaar renteaftrek)
  • Annuiteiten of lineaire hypotheek: € 90.000 (nog 30 jaar renteaftrek)

Uitleg

Per 1 juli 2012 wordt er een woning gekocht voor € 150.000. Na vijf jaar wordt de woning verkocht met een winst van € 20.000. Deze winst (Eigen Woning Reserve) moet verrekend worden bij aankoop van de nieuwe woning. Hierdoor wordt de benodigde hypotheek voor deze nieuwe woning € 240.000. Van € 150.000 is al vijf jaar renteaftrek genoten. Er resteert dan nog een periode van 25 jaar. Voor het hogere bedrag van € 90.000 (€ 240.000 -/- € 150.000) gaat een nieuwe termijn gelden van 30 jaar. Voor dit bedrag moet wel een annuÔteiten en / of lineaire hypotheek worden afgesloten om renteaftrek te kunnen genieten.

Betreffende de aflossingsvrije hypotheek geldt een maximum van 50% van de waarde van de woning (50% van € 250.000 is € 125.000). Over het meerdere (€ 25.000) van de oude hypotheek moet een annuÔteiten en of lineaire hypotheek worden gesloten. De renteaftrek duur is daarvan dan ook nog 25 jaar. Het is wel mogelijk voor deze hypotheekvormen een duur van 30 jaar af te sluiten.

Het berekenen van de duur van de renteaftrek is niet zo moeilijk als er een duurdere woning wordt gekocht. Het meenemen van de oude hypotheekvorm(en) zorgt in de praktijk wel voor moeilijkheden daar er tal van mogelijkheden zijn.


Jos Koets is bekend als financieel adviseur en schrijver van columns en boeken. Jos schrijft zijn blogberichten op persoonlijke titel. De informatie die Jos verstrekt in zijn blogberichten en/of reacties zijn niet bedoeld als persoonlijk financieel advies. Hij kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onvolledigheden of onjuistheden.

Laagste hypotheekrente

(met Nat. Hypotheek Garantie)

1 jaarArgenta1,20 %
5 jaarArgenta1,40 %
10 jaarABN AMRO1,58 %
15 jaarAllianz2,14 %
20 jaarAllianz2,30 %
Vergelijk alle hypotheekrentes

Persoonlijke lening

(rentecontrole: 23-6-2017)

5.000Directa6,00 %
10.000Findio5,10 %
15.000Freo4,40 %
25.000DEFAM4,10 %
50.000DEFAM4,10 %
Volledig overzicht persoonlijke lening