English version - international interest rates
foto Jos Koets
Hypotheekrenteaftrek 2013 deel 8
Blogger Jos Koets (Financieel adviseur en schrijver)
Blogbericht van 07-03-2013 13:40
In dit deel 8 laat Weekers zien hoe de belastingdienst zijn werk goed moet doen. Hij komt met een voorbeeld waarbij iemand een goedkopere woning koopt en deze daarna weer verkoopt met winst. Hierna wordt een duurdere woning gekocht. Het voorbeeld is simpel omdat hier sprake is van 1 persoon.

Voorbeeld 17: Goedkoper wonen met beschikking aflossingsstand
X heeft een annuÔtaire aflossingshypotheek en een woning van € 200.000.
Na 5 jaar verkoopt X de woning voor € 220.000.
De EWS bedraagt € 180.000. De EWR bedraagt € 220.000 -/- € 180.000 = € 40.000.
X koopt eind jaar 5 een nieuwe woning voor € 150.000.
De EWS is € 150.000 -/- € 40.000 = € 110.000 (bijleenregeling).
X had nog een schuld van € 180.000; daarvan loopt € 110.000 door (dus nog 25 jaar).
Het restbedrag van € 70.000 (met nog 25 jaar te gaan) wordt vastgelegd als aflossingsstand.
X verkoopt eind jaar 9 de woning voor € 150.000. De EWS bedroeg op dat moment € 100.000.
De EWR bedraagt € 150.000 -/- € 100.000 = € 50.000 (bijleenregeling).
X koopt eind jaar 9 een nieuwe woning voor € 250.000.
De EWS is € 250.000 -/- € 50.000 = € 200.000.
X had nog een schuld van € 100.000; die loopt door (dus nog 21 jaar).
De schuld van € 70.000 (stand nog 25 jaar) herleeft door toepassing van de beschikking aflossingsstand.
X gaat een nieuwe lening aan voor € 30.000 (dus nog 30 jaar).


Opmerking
Bij verkoop van een woning wordt de hoogte van de hypotheek vastgelegd door de belastingdienst. Bij aankoop van een andere woning wordt er eerst gekeken naar de hoogte van de hypotheek. Hierna loopt de vastgelegde aflossingsstand door, waarbij voor het hogere bedrag weer een nieuwe periode van 30 jaar gaat gelden. Op het eerste gezicht lijkt dit zeer simpel. Echter als X meerdere keren trouwt / gaat scheiden (met diverse partners) ontstaan er situaties die moeten worden opgevraagd bij de belastingdienst.

Om de belastingdienst "te testen" heb ik een klant van mij opdracht gegeven zijn duur van de hypotheekrenteaftrek met daarbij de hoogte van zijn eigenwoningschuld op te vragen bij de belastingdienst. Er is in dit geval sprake van een tussentijds huwelijk. Dit huwelijk heeft echter plaatsgevonden buiten de gemeenschap waardoor er "intern" niets wijzigt. Toch heb ik mijn klant die van plan is een andere woning te kopen geadviseerd om een beschikking aan te vragen.

Ik zie dit als een mooie test waarbij ik antwoord krijg op het volgende twee vragen:
  • Hoe snel is de belastingdienst met zijn antwoord?
  • Klopt de berekening van de belastingdienst?

Het antwoord van bovenstaande vragen, krijgt u zeker nog te horen. Bovendien zal ik deze test de komende maanden nog diverse keren gaan uitvoeren. Ik wil namelijk zeker weten dat de belastingdienst zijn werk 100% goed doet. Een kamerlid heeft mij vorig jaar via de mail bevestigd dat de belastingdienst geen fouten hierin zal gaan maken. Helaas ben ik eigenwijs en weet ik 100% zeker dat dit wel gaat gebeuren. Een mooi item van mij om dit dus aan te tonen.

Jos Koets is bekend als financieel adviseur en schrijver van columns en boeken. Jos schrijft zijn blogberichten op persoonlijke titel. De informatie die Jos verstrekt in zijn blogberichten en/of reacties zijn niet bedoeld als persoonlijk financieel advies. Hij kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onvolledigheden of onjuistheden.

Laagste hypotheekrente

(met Nat. Hypotheek Garantie)

1 jaarArgenta1,20 %
5 jaarArgenta1,40 %
10 jaarABN AMRO1,58 %
15 jaarAllianz2,14 %
20 jaarAllianz2,30 %
Vergelijk alle hypotheekrentes

Persoonlijke lening

(rentecontrole: 23-6-2017)

5.000Directa6,00 %
10.000Findio5,10 %
15.000Freo4,40 %
25.000DEFAM4,10 %
50.000DEFAM4,10 %
Volledig overzicht persoonlijke lening