A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten  |  English version - international interest rates
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
AUTOVERZEKERING
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Informatie autoverzekeringenVolledig casco autoverzekering 

Volledig casco autoverzekering - all risk autoverzekering

Bij het afsluiten van een autoverzekering, kunt u kiezen tussen 3 verschillende soorten autoverzekeringen. Op deze pagina gaan we uitgebreid in op de autoverzekering met de meest uitgebreide dekking: de all risk autoverzekering.

Direct autoverzekeringen vergelijken

Wat is een all-risk autoverzekering (volledig casco autoverzekering)

Een all risk autoverzekering is de autoverzekering met de meest uitgebreide dekking. All risk wil niet werkelijk zeggen dat alle risico's gedekt zijn, maar de meeste schade aan anderen en aan het eigen voertuig valt wel binnen de dekking. Een all risk autoverzekering wordt ook wel een autoverzekering AW + volledig casco genoemd.

Welke schade wordt gedekt bij een all-risk autoverzekering

Welke schade precies door de verzekering gedekt wordt, hangt af van het gekozen product en de gekozen verzekeraar. Algemeen gesproken, biedt een all risk autoverzekering allereerst de dekking van een WA autoverzekering. Dus de schade aan anderen is hiermee (meestal) gedekt. Daarnaast is er dekking als er schade aan het eigen voertuig ontstaat ten gevolge van een groot aantal oorzaken. Deze dekking is veel uitgebreider dan bij een WA + beperkt casco autoverzekering. Om u een beeld te geven, geven we hier een lijst van mogelijke oorzaken van schade aan de verzekerde auto die bij de meeste maatschappijen binnen de dekking vallen:

 • brand, ontploffing en blikseminslag;
 • diefstal;
 • botsingen met dieren;
 • storm, overstroming en andere natuurverschijnselen;
 • botsing, omslaan, slippen, van de weg geraken e.d.;
 • schade die ontstaat door een technisch gebrek in het voertuig
  (het technisch gebrek zelf valt niet binnen de dekking);
 • kwaadwilligheid van anderen;
 • vandalisme.

Zoals aangegeven kunnen er grote verschillen bestaan tussen de verzekeraars. Wij raden u aan om voordat u een autoverzekering afsluit eerst even goed te kijken welke schade precies binnen de dekking valt.

Wat in ieder geval niet binnen de dekking valt, zijn zaken als:

 • normale slijtage;
 • waardevermindering / afschrijving aan de auto;
 • opzettelijke schade;
 • schade die ontstaat als de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs verkeert.

Wilt u de dekking van de all risk autoverzekering vergelijken met de dekkingen van de WA autoverzekering en de beperkt casco autoverzekering, klik dan hier voor een overzicht.

Welke autoverzekering past bij u

Er bestaan grote verschillen tussen de verschillende autoverzekeringen. Op het moment dat u een autoverzekering wilt afsluiten, dient u allereerst de keuze te maken tussen het type autoverzekering dat bij u past. Kiest u voor alleen WA dekking, voor beperkt casco of voor All-Risk? Daarnaast dient u een keuze te maken tussen het grote aantal verzekeraars dat op deze markt aktief is. Om u bij de keuze van de juiste type autoverzekering te helpen, hebben wij een autoverzekering keuzehulp gemaakt.

Voor het vergelijken van verschillende autoverzekeringen, klik hier