A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
GOUDEN HANDDRUK
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Informatie gouden handdrukHoogte gouden handdruk 

Hoogte gouden handdruk

Wanneer een werknemer door zijn werkgever gedwongen ontslagen wordt, kent de werkgever de werknemer vaak een schadeloosstelling toe. Deze ontslagvergoeding wordt ook wel een gouden handdruk genoemd. Op deze pagina gaan we in op de vraag hoe de hoogte van de gouden handdruk bepaald wordt.

Direct rentes banksparen vergelijken

Onderdelen ontslagvergoeding

Een gouden handdruk bestaat meestal uit een uitkering ineens. De gouden handdruk kan bestaan uit een tweetal soorten schadevergoedingen, te weten een immateriële en een materiële schadevergoeding.

Immateriële schadevergoeding

Een immateriële schadevergoeding moet u zien als een vorm van "smartengeld". Deze vergoeding kan bijvoorbeeld aan de orde komen bij gederfde levensvreugde of bij aantasting van eer en goede naam van de werknemer.

In het algemeen is de rechter zeer terughoudend in het toekennen van een immateriële schadevergoeding. Mocht een immateriële schadevergoeding toegekend worden, dan geldt dat over het uitgekeerde bedrag veelal geen inkomstenbelasting betaald hoeft te worden.

Materiële schadevergoeding

Voorbeelden van een materiële schadevergoeding zijn de schadeloosstelling wegens te missen salaris en de door het ontslag optredende pensioenschade. Bij de meeste gouden handdrukken gaat het vrijwel uitsluitend om dit type schadevergoeding.

Ten slotte worden in de ontslaguitkering soms vergoedingen voor advocaatkosten en kosten voor outplacement opgenomen. Deze vergoedingen kunnen in beginsel onbelast worden verstrekt.

Hoogte gouden handdruk

In de meeste situaties wordt de hoogte van de gouden handdruk vastgesteld in onderling overleg. Op het moment dat de partijen er niet uitkomen, wordt soms een beroep gedaan op de rechter. Bij de vaststelling van de hoogte van de gouden handdruk wordt vaak gebruik gemaakt van de kantonrechtersformule. Bij deze formule wordt de vergoeding bepaald als het resultaat van A x B x C, waarbij:

  • A staat voor het gewogen aantal dienstjaren;
  • B staat voor het bruto maandsalaris;
  • C staat voor een correctiefactor die afhankelijk is van de mate van de specifieke omstandigheden.

Uitgebreide uitleg van de kantonrechtersformule
De gouden handdruk berekenen met de kantonrechtersformule