A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
GOUDEN HANDDRUK
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Informatie gouden handdrukMogelijkheden gouden handdruk 

Mogelijkheden bij een gouden handdruk

Tot 1 januari 2014 had iemand die een gouden handdruk ontving verschillende mogelijkheden. Op 1 januari 2014 zijn er echter nieuwe regels ingegaan waardoor deze keuzes zijn komen te vervallen. Voor mensen die in het verleden een gouden handdruk hebben ontvangen en met deze gouden handdruk een stamrecht aangekocht hebben, geldt dat zij nog wel verschillende mogelijkheden hebben om hiermee om te gaan. Op deze pagina zetten we voor beide situaties de mogelijkheden op een rij.

Direct rentes banksparen vergelijken

Welke mogelijkheden heeft u bij de ontvangst van een gouden handdruk?

Sinds 1 januari 2014 wordt een gouden handdruk gewoon als een inkomstenbron gezien. U krijgt het bedrag direct uitgekeerd. Over het bedrag bent u inkomstenbelasting verschuldigd. Dat houdt in dat u in het jaar van uitkeren gewoon bij de rest van uw inkomen in box 1 dient op te tellen.

In box 1 geldt een progressief stelsel. Dat houdt in dat de belastingtarieven hoger worden naarmate het inkomen toeneemt. Vooral bij hoge inkomens en/of hoge ontslagvergoedingen kan dit betekenen dat er een flink bedrag aan inkomstenbelasting afgedragen dient te worden over de gouden handdruk. In het verleden was het mogelijk om deze belastingdruk te verlagen, maar die mogelijkheid is per 1 januari 2014 komen te vervallen.

Meer informatie over het direct uitkeren van een gouden handdruk

Welke mogelijkheden heeft u met een bestaand stamrecht product?

Voor 2014 was het mogelijk om met een gouden handdruk een stamrecht aan te kopen. Hiervoor waren verschillende mogelijkheden, te weten de Stamrecht BV, een gouden handdruk verzekering of een gouden handdruk bankspaarrekening. Voor mensen die in het verleden een stamrecht aangekocht hebben, geldt dat zij gebruik kunnen blijven maken van de stamrecht mogelijkheden. Zij zitten hierbij niet vast aan hun bestaande product (of maatschappij) maar kunnen tussentijds overstappen naar een andere oplossing.

Een logisch moment om te switchen van product / aanbieder is als u de gouden handdruk in het verleden nog niet nodig had (en dus heeft gekozen voor het uitstellen van de uitkering) maar het geld nu wel periodiek wilt ontvangen. U kunt dan gaan "shoppen" in de markt om te kijken welke oplossing voor u het meest interessant is. Wat veel mensen niet weten, is dat het overstappen naar een ander product / aanbieder niet alleen kan op het omslagmoment tussen uitstelfase en uitkeringsfase, maar eigenlijk op ieder moment. U kunt hierbij denken aan mensen die in het verleden een gouden handdruk verzekering hebben afgesloten en die om willen zetten naar een bankspaarrekening.

Zoals hierboven aangegeven, kunt u kiezen tussen het switchen tussen / naar een Stamrecht BV, verzekering of banksparen. In de praktijk blijkt dat vrijwel iedereen die tegenwoordig overstapt naar een ander product, kiest voor banksparen. Op deze site concenteren we ons daarom met name op deze optie.

Informatie over het een uitgestelde stamrecht bankspaarrekening (uitkering uitstellen met banksparen)
Informatie over het de direct ingaande stamrecht bankspaarrekening (direct uitkeren met banksparen)

Direct de rentes van banksparen vergelijken