A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
GOUDEN HANDDRUK
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Informatie gouden handdrukStamrecht banksparen - direct uitkeren 

Gouden handdruk stamrecht banksparen - direct uitkeren

Tot 1 januari 2014 had iemand die een gouden handdruk ontving verschillende mogelijkheden om met deze gouden handdruk om te gaan. Eén van deze mogelijkheden was het (laten) storten van deze gouden handdruk op een direct ingaande bankspaarrekening (gouden handdruk banksparen). Deze mogelijkheid bestaat niet meer: na 1 januari 2014 bestaat er voor mensen die een gouden handdruk ontvangen nog maar 1 mogelijkheid, te weten direct afrekenen met de fiscus.

Mensen die in het verleden een gouden handdruk hebben ontvangen en destijds gekozen hebben voor het aankopen van een stamrecht, hebben nog wel meerdere opties, waaronder een direct ingaande bancaire lijfrente (banksparen). Op deze pagina gaan we hier uitgebreid op in.

Direct rentes banksparen vergelijken

Wat is een direct ingaande stamrecht bankspaarrekening?

Veel mensen die in het verleden een ontslagvergoeding hebben ontvangen, hebben daarvoor een stamrecht aangekocht. Denk hierbij aan een Stamrecht BV, een gouden handdruk verzekering of een gouden handdruk bankspaarrekening. Op het moment dat u het geld dat opgebouwd is (of het resterende saldo) wilt laten uitkeren, kunt u kiezen voor gouden handdruk banksparen. Dit wordt ook wel stamrecht banksparen of ontslagvergoeding banksparen genoemd. Dat houdt in dat u het bedrag dat opgebouwd is binnen de BV, verzekering of bankspaarrekening laat storten op een geblokkeerde bankrekening (bankspaarrekening) waarna het bedrag middels periodieke betalingen uitgekeerd wordt.

Op het moment dat u voldoet aan de voorwaarden die aan een dergelijke constructie zijn verbonden (zie verder op deze pagina), hoeft u over de storting geen (inkomsten)belasting te betalen. De belastingheffing vindt plaats op het moment dat er vanuit de geblokkeerde bankspaarrekening uitgekeerd wordt.

Voor het uitkeren van de gouden handdruk wordt vaak gekozen als het geld van de gouden handdruk nodig is als aanvulling op het inkomen. Denk hierbij aan de situatie dat u werkloos raakt of met pensioen gaat. Banksparen is dan een veel gekozen optie, omdat de kosten verhoudingsgewijs laag zijn waardoor het rendement ten opzichte van de andere opties vaak hoog uitvalt.

Direct de rentes van een direct uitkerende gouden handdruk bankspaarrekening vergelijken

Wat zijn de voorwaarden van een direct ingaande stamrecht bankspaarrekening?

Om in aanmerking te komen voor de fiscale voordelen voor een stamrecht constructie, dient u te voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet de periode van uitkeringen een bepaalde lengte hebben die afhankelijk is van de leeftijd van de rekeninghouder. Hierbij geldt dat de uitkeringsperiode korter wordt naarmate de rekeninghouder ouder wordt. Deze regeling lijkt sterk op het 1% sterfte criterium wat geldt voor de stamrechtverzekering. Hierbij moet de uitkeringsperiode minimaal zo lang zijn dat - volgens objectieve sterftetabellen - de kans op overlijden binnen deze periode minimaal 0,94% is.

De belangrijkste overige voorwaarden zijn:

  • de periodieke uitkeringen mogen niet later ingaan dan in het jaar waarin u de AOW-leeftijd (65 tot 67 jaar) bereikt;
  • mocht u komen te overlijden, dan dienen de periodieke uitkeringen direct in te gaan. De periodieke uitkeringen mogen dan alleen toekomen aan uw (gewezen) echtgenote, partner of (pleeg)kinderen, die de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt;
  • het recht op periodieke uitkeringen dient te worden ondergebracht op een geblokkeerde spaarrekening bij een bank;
  • het stamrecht mag niet worden afgekocht. U mag het evenmin als onderpand voor bijvoorbeeld een lening gebruiken.

Op het moment dat niet wordt voldaan aan bovenstaande eisen, beschouwt de fiscus de gouden handdruk als direct uitgekeerd en dient u over het volledige bedrag direct fiscaal af te rekenen.

Direct de rentes van banksparen vergelijken