A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
GOUDEN HANDDRUK
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Informatie gouden handdrukStamrecht banksparen - uitstellen 

Gouden handdruk stamrecht banksparen - uitstellen

Tot 1 januari 2014 had iemand die een gouden handdruk ontving verschillende mogelijkheden om met deze gouden handdruk om te gaan. Eén van deze mogelijkheden was het (laten) storten van deze gouden handdruk op een bankspaarrekening (gouden handdruk banksparen). Deze mogelijkheid bestaat niet meer: na 1 januari 2014 bestaat er voor mensen die een gouden handdruk ontvangen nog maar 1 mogelijkheid, te weten direct afrekenen met de fiscus.

Mensen die in het verleden een gouden handdruk hebben ontvangen en destijds gekozen hebben voor het aankopen van een stamrecht, hebben nog wel meerdere opties, waaronder een uitgestelde bancaire lijfrente. Op deze pagina gaan we hier uitgebreid op in.

Direct rentes banksparen vergelijken

Wat is een uitgestelde stamrecht bankspaarrekening?

Veel mensen die in het verleden een ontslagvergoeding hebben ontvangen, hebben daarvoor een stamrecht aangekocht. Denk hierbij aan een Stamrecht BV, een gouden handdruk verzekering of een gouden handdruk bankspaarrekening. Wat veel mensen niet weten, is dat je tussentijds van product en aanbieder kunt switchen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan iemand die in het verleden gekozen heeft voor een gouden handdruk verzekering en die wil overstappen naar banksparen. Bij banksparen zijn er 2 mogelijkheden: een bankspaarrekening die direct uitkeert of een bankspaarrekening waarop u het bedrag stort en verder spaart tot een later moment. De laatste optie wordt ook wel een uitgestelde bancaire lijfrente genoemd. Op deze pagina gaan we verder op laatstgenoemde optie in.

Wat zijn de voorwaarden van een uitgestelde stamrecht bankspaarrekening?

Om in aanmerking te komen voor de fiscale voordelen voor een stamrecht constructie, dient u te voldoen aan een aantal voorwaarden.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • de periodieke uitkeringen mogen niet later ingaan dan in het jaar waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt;
  • mocht u komen te overlijden, dan dienen de periodieke uitkeringen direct in te gaan. De periodieke uitkeringen mogen dan alleen toekomen aan uw (gewezen) echtgenote, partner of (pleeg)kinderen, die de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt;
  • het recht op periodieke uitkeringen dient te worden ondergebracht bij een toegelaten bank of beleggingsinstelling;
  • het stamrecht mag niet worden afgekocht. U mag het evenmin als onderpand voor bijvoorbeeld een lening gebruiken.

Op het moment dat niet wordt voldaan aan bovenstaande eisen, beschouwt de fiscus de gouden handdruk als direct uitgekeerd en dient u over het volledige bedrag direct fiscaal af te rekenen.

Sparen of beleggen

Alhoewel niet alle maatschappijen beide opties aanbieden, kunt u bij een uitgestelde bancaire lijfrente kiezen tussen sparen of beleggen.

Sparen

Bij de meeste maatschappijen is het op spaargebied mogelijk om te kiezen tussen sparen met een variabele rente of sparen met een vaste rente. Indien u kiest voor sparen met variabele rente geldt dat de spaarrente op ieder moment gewijzigd kan worden. Vooral als de (resterende) uitstelfase niet meer al te lang duurt kan dit een interessante oplossing zijn. Een andere reden om voor een variabele rente te kiezen is dat u een rentestijging verwacht en daarom op dit moment uw spaargeld nog niet vast wenst te zetten. Vaak wordt echter gekozen voor een vaste rente. Op het moment dat u kiest voor een vaste rente, weet u exact welk bedrag u op de einddatum van het deposito uitgekeerd zult krijgen. Het rendement wordt dus vooraf vast gezet. Het voordeel hiervan is dat u vooraf weet waar u aan toe bent. U loopt geen enkel risico. Het nadeel is echter dat het rendement vaak - na aftrek van kosten - erg laag is.

Direct de rentes vergelijken

Beleggen

Bij een beleggingsproduct, kunt u vaak kiezen tussen allerlei beleggingsfondsen met verschillende beleggingsstrategieen en daarmee verschillende risicoprofielen. Het rendement dat u op uw gouden handdruk haalt, hangt af van het rendement van de door u gekozen beleggingsproducten. Tenzij u de keuze maakt voor een garantie product, loopt u hierbij dus een beleggingsrisico. Dit risico kan echter ook positief uitvallen: de historische rendementen van bijvoorbeeld een belegging in aandelen zijn op de lange termijn veel hoger dan de rendementen bij garantieproducten! Vooral als u een lange beleggingshorizon heeft (dwz dat het nog vele jaren duurt voor de uitkeringen zullen plaatsvinden), is een beleggingslijfrente vaak een aantrekkelijke optie.