A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
GOUDEN HANDDRUK
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Informatie gouden handdrukWijzigingen gouden handdruk 2014 

Wijzigingen gouden handdruk in 2014

In 2013 besloot het kabinet dat het stamrecht vanaf 1 januari 2014 geheel zou komen te vervallen. Daarnaast konden bestaande stamrechthouders hun gouden handdruk in 2014 opnemen met belastingkorting. Op deze pagina blikken we terug op de wijzigingen die in 2014 bij de gouden handdruk plaatsvonden.

Afschaffen belastingvrijstelling voor Gouden Handdruk

Het kabinet schafte de belastingvrijstelling die gold voor nieuwe Gouden Handdrukken (ontslagvergoedingen) per 1 januari 2014 geheel af. Deze vrijstelling heette in de wetgeving 'stamrechtvrijstelling'. Omdat ook hierin het woord 'stamrecht' voorkwam, werd vaak ten onrechte aangenomen dat de maatregel alleen zou gelden voor stamrecht-BV's. De stamrechtvrijstelling regelde namelijk dat een gouden handdruk of ontslagvergoeding zonder inhouding van inkomstenbelasting kon worden overmaakt naar:
 • De rekening van een Stamrecht-BV;
 • Een toegestane, professionele verzekeraar (stamrechtverzekering);
 • een toegestane, professionele bank (banksparen, Gouden Handdruk rekening).
Met deze maatregel werden per 2014 in één keer alle mogelijkheden beëindigd om een nieuwe Gouden Handdruk fiscaal vriendelijk te benutten. Sinds 1 januari 2014 moet over elke nieuwe ontslagvergoeding direct en volledig inkomstenbelasting worden afgedragen. Het hangt van de hoogte van de gouden handdruk, de rest van het ontvangen inkomen en eventuele aftrekposten af hoe hoog de belastingdruk uit zal vallen.

20% belastingkorting bij afkoop in 2014

Naast de afschaffing van nieuwe stamrechtvrijstellingen besloot het kabinet ook dat het mensen met een bestaand stamrecht in 2014 eenmalig de mogelijkheid gaf om het saldo met belastingkorting uit te keren. Bestaande gouden handdrukken met een stamrecht die in 2014 volledig uitgekeerd werden, hoefden geen inkomstenbelasting te voldoen over de eerste 20% van de uitkering. Daardoor kwam het maximale belastingtarief lager te liggen:
Schijf Belastbaar inkomen incl. Gouden Handdruk Percentage Belasting Percentage met 20% korting
1 t/m € 19.645 36,25% 29,00%
2 vanaf € 19.646 t/m € 33.363 42,00% 33,60%
3 vanaf € 33.364 t/m € 56.531 42,00% 33,60%
4 vanaf € 56.532 52,00% 41,60%

Deadline voor 20% belastingkorting

De Staatssecretaris van Financiën maakte later bekend dat de belastingkorting van 20% alleen zou gelden voor ontslagvergoedingen die vóór 15 november 2013 waren overgemaakt op een Gouden Handdruk rekening. Voor ontslagvergoedingen die ná 15 november 2013 op een gouden handdruk rekening waren overgemaakt, zou deze kortingsregeling niet meer gelden.

Een ontslagvergoeding die ná 15 november 2013 en vóór 1 januari 2014 door de werkgever werd uitgekeerd, kwam dus niet meer in aanmerking voor de 20% belastingkorting. Wel kon de ontslagvergoeding in deze periode nog op een Gouden Handdruk rekening gestort worden om daarmee nog te profiteren van het stamrecht en de voordelen van het uitstellen en verspreiden van de belastingheffing. In sommige gevallen kon dit ook nog als de ontslagvergoeding pas ná 1 januari 2014 werd uitgekeerd. De mogelijkheden werden benoemd in de overgangsregeling stamrecht.

Overgangsregeling stamrecht

Iedere werknemer die vóór 1 januari 2014 ontslag aangezegd kreeg, kon mogelijk nog gebruik maken van de overgangsregeling die de staatssecretaris in het leven had geroepen. Deze was bedoeld voor werknemers die wel op korte termijn ontslag kregen, maar waarvan de betaling van de ontslagvergoeding wat langer duurde. Dit kon bijvoorbeeld doordat het daadwerkelijke ontslag pas enkele maanden na de aanzegging van ontslag volgde door de verplichte wettelijke opzegtermijn. Werknemers met een lange opzegtermijn zouden hierdoor mogelijk benadeeld worden. Vandaag het overgangsbeleid:
 • Ontslag overeengekomen vóór 1 januari 2014, ontslagdatum vóór 1 januari 2014
  Dan was er niets aan de hand, u kon de ontslagvergoeding nog benutten voor een stamrecht.
 • Ontslag overeengekomen vóór 1 januari 2014, ontslagdatum na 1 januari 2014
  Ook in dit geval kon u de ontslagvergoeding nog benutten voor een stamrecht. Maar de werkelijke ontslagdatum moest wel vóór 1 juli 2014 liggen.
 • Ontslag overeengekomen vóór 1 januari 2014, ontslagdatum na 1 juli 2014
  Omdat de werkelijke ontslagdatum na de uiterste datum van 1 juli 2014 lag, kon u geen gebruik meer maken van het stamrecht.
 • Ontslag overeengekomen na 1 januari 2014
  Omdat het overeengekomen ontslag na de uiterste datum van 1 januari 2014 lag, kon u geen gebruik maken van het stamrecht.

Veelgestelde vragen wijzigingen gouden handdruk 2014

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen met betrekking tot de wijzigingen voor Gouden Handdrukken in 2014. Klik op de vraag om het antwoord te zien. Omdat deze website hoofdzakelijk gericht is op het terrein van Gouden Handdruk Banksparen, worden de vragen in dat licht beantwoord:

Wat is het voordeel van de stamrechtvrijstelling?
Sinds wanneer is de afschaffing van de stamrechtvrijstelling definitief?
Als ik voor 2014 al een Gouden Handdruk rekening had geopend, moest ik deze dan weer opheffen in 2014?
Ik heb in het verleden een ontslagvergoeding ontvangen. Wat verandert er voor mij?
Waarom introduceerde de Staatssecretaris de datum van 15 november 2013?