A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten  |  English version - international interest rates
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
GRATIS CONTENT
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Let op: het is voorlopig niet mogelijk om gratis content aan te vragen. Heeft u al gratis content op uw site, dan wijzigt er voor u niets. Bestaande content blijft gewoon zichtbaar en wordt gewoon dagelijks geupdate.
Voorwaarden en regels
Inleiding
Voordat u onze content op uw site plaatst, dient u onderstaande voorwaarden en regels door te nemen. Op het moment dat u besluit onze content te plaatsen, gaan wij er automatisch van uit dat u onderstaande regels heeft bekeken en akkoord bent met de voorwaarden.
Voorwaarden & regels voor plaatsing
  • Voordat u de content in uw site plaatst, dient u hiervoor toestemming te vragen. Stuur een mail naar info@homefinance.nl waarin u aangeeft wie u bent, welke content u wenst (incl. kleurencodes) en waar u deze content wilt plaatsen.
  • Wij gaan er vanuit dat u de tabellen en grafieken plaatst zoals ze door ons aangeboden worden. Mocht u de content willen wijzigen, dan mag dat alleen als u hier toestemming voor heeft gekregen.
  • Wij behouden ons altijd het recht voor om een site te verbieden onze content te plaatsen. Dit zal bijvoorbeeld gebeuren als wij ons niet kunnen vinden in de content van de site, de wijze waarop onze content aangeboden wordt en/of als wij geen connectie wensen met de aanbieder van de content. Voor sites met 18+ content (bv sex en gokken) is het sowieso niet toegestaan onze content te plaatsen.
  • Websitebouwers of anderen die onze content willen gebruiken in websites die ze zelf commercieel aan anderen aanbieden, dienen hiervoor vooraf schriftelijk toestemming te hebben. Anders gesteld: het is verboden om zonder onze uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming onze gratis content commercieel aan te bieden.
  • Wij hebben de intentie om alle geboden content nu en in de toekomst gratis aan te bieden. Wij behouden ons echter het recht toe om in de toekomst van strategie te wijzigen. Dit wil zeggen dat wij niet gedwongen kunnen worden om de content ook in de toekomst (gratis) aan te blijven bieden. Wij zullen u echter nooit kosten in rekening brengen, tenzij vooraf contractueel met u overeengekomen (uitzondering: indien u zich niet aan onze voorwaarden houdt. Zie volgende paragraaf).
  • HomeFinance biedt op eigen sites nog veel meer content aan. Voor alle content die niet hier als gratis content aangeboden wordt geldt dat deze niet zonder onze toestemming gebruikt of gekopieerd mag worden.
  • Ook op onze gratis content is onze disclaimer van toepassing.

Wat als u zich niet aan de voorwaarden houdt
Op het moment dat u zich niet aan deze voorwaarden houdt, zullen wij u per geplaatst onderdeel een vergoeding van 500 euro per maand in rekening brengen, met een minimum van 1000 euro.

Laatste update: 1 september 2013