Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
datum: 11-09-2012

Vraag:

Is mijn betaalde hypotheekrente nog fiscaal aftrekbaar als mijn oude woning leeg te koop staat?

Antwoord HomeFinance:

Er is hier sprake van een verhuizing naar een andere koopwoning waarbij de verhuisregeling van toepassing is. Let op deze geldt alleen als er sprake is van een eigen woning en dus niet voor een vakantiehuisje. U moet aannemelijk maken dat de woning leeg staat (of in aanbouw is) en uitsluitend bestemd is om in het kalenderjaar of in een van de daarop volgende twee jaren als eigen woning te gaan gebruiken. Ditzelfde geldt ook voor de oude eigen woning die te koop staat in de periode dat u al in uw nieuwe eigen woning woont.

Indien u uw woning verhuurt, is er geen sprake meer van een eigen woning en kunt u de betaalde hypotheekrente niet meer fiscaal aftrekken. Daar tegenover staat dat de huurinkomsten onbelast zijn. De verhuisregeling is overigens niet beperkt tot een woning in Nederland. De bepaling geldt zowel voor de in Nederland wonende binnenlands belastingplichtige, als voor de buitenlandse belastingplichtige die opteert voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige.

Er is in ieder geval sprake van de tweejaarsperiode. Het leuke is dat deze langer kan zijn dan 24 maanden. De regeling kijkt namelijk naar het kalenderjaar (jaar 1) of in een van de daarop volgende twee jaren (jaren 2 en 3) dat de woning als eigen woning heeft gediend of zal dienen. De maximale duur is dus 36 maanden. Het kan echter ook voorkomen dat een nieuwbouwwoning door omstandigheden veel later wordt opgeleverd dan was voorzien. Indien er bijvoorbeeld sprake is van een oplevering in het vierde jaar, telt het eerste jaar niet als eigen woning mee. Deze gaat pas gelden vanaf het tweede jaar omdat de maximale periode als volgt wordt berekend: periode kalenderjaar uit + 2 jaar.

Vrijblijvend over uw hypotheek praten?

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.