Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
datum: 14-06-2012

Vraag:

Wat is een eigenwoningschuld?

Antwoord HomeFinance:

Wanneer u in Nederland een eigen woning bezit of aanschaft, welke u gebruikt als hoofdwoning en u sluit hiervoor een hypotheek af, mag de hypotheekrente die over deze hypotheek (de eigenwoningschuld) betaald wordt volledig afgetrokken worden van het belastbaar inkomen in box 1 (inkomstenbelasting). Het totaalbedrag wat u als eigenwoningschuld mag aanmerken is alsvolgt gemaximeerd:
  • Koopsom van de woning
  • Aanschafkosten van de woning (overdrachtsbelasting en notariskosten)
  • Financieringskosten
  • Verbetering of onderhoud van de woning
  • Afkoop van recht van erfpacht, recht van opstal of beklemming
Indien van toepassing, dient u de volgende bedrag hiervan af te trekken:
  • De eigenwoningreserve
  • Schenking door een ouder aan een kind voor de aankoop van de eigen woning.
Bovendien is de geldigheid van de eigenwoningschuld en dus ook de hypotheekrenteaftrek beperkt tot een duur van 30 jaar. Deze regel is ingegaan per 1 januari 2001. Voor bestaande huiseigenaren met een koopwoning gaat vanaf deze datum de duur van 30 jaar gelden. Zij mogen dus tot 1 januari 2031 hun hypotheekrente aftrekken. Voor nieuwe eigenaren geldt als ingangsdatum de datum van levering van de woning bij de notaris.
Vrijblijvend over uw hypotheek praten?

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.