Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
datum: 19-06-2012

Vraag:

Ik kan mijn huurwoning kopen via Koopgarant. Wat houdt dit in?

Antwoord HomeFinance:

Woningstichtingen bieden steeds vaker hun huurwoningen te koop aan via de Koopgarant methode. Hierdoor is het voor de lage- en middeninkomensgroepen ook mogelijk om een woning te kopen. Een woningstichting taxeert de huurwoning waarbij rekening wordt gehouden met een standaard keuken en douche. Over de marktwaarde geeft de woningstichting een bepaalde korting die zelfs kan oplopen tot meer dan 30%.
Bovendien is er een terugkoopregeling aan de woningstichting. Indien u dus in de toekomst uw koopwoning gaat verkopen, dan koopt de woningstichting deze gegarandeerd van u terug. U ontvangt dan binnen een paar maanden een voorstel van hun met betrekking tot de prijs.

Ook is er het voordeel dat er een waarborg is voor goed onderhoud. U bent dus verplicht uw koopwoning goed te onderhouden zodat er geen achterstallig onderhoud ontstaat. Een ander voordeel is dat bij een daling van de huizenprijzen, bij verkoop van uw woning de woningstichting meedeelt in het verlies. Dit percentage is meestal 50% en is ook van toepassing als uw woning meer waard is geworden.

Bij een Koopgarantwoning is erfpacht van toepassing. Dit wordt gedaan om de terugkoopgarantie te kunnen garanderen. U als koper betaalt echter geen erfpacht, want deze canon wordt eeuwigdurend afgekocht. Een klein nadeel is dat u (meestal) verplicht bent een hypotheek met NHG te nemen. Ter verduidelijking een rekenvoorbeeld waarbij een huurwoning met een marktwaarde van € 220.000 met een korting van 25% wordt aangeboden aan de huurder:

Marktwaarde bij aankoop€ 220.000
Koperskorting 25%€ 55.000
--------------------
Aanbieding Woningstichting€ 165.000
Kosten koper 9%€ 15.000
--------------------
Benodigde hypotheek€ 180.000


Zonder de korting had de huurder een hypotheek van € 240.000 inclusief kosten koper moeten nemen. Wat zijn de gevolgen als na vijf jaar de woning wordt terugverkocht aan de woningstichting? De waarde uit taxatie blijkt € 260.000 te zijn:

Verkoop woning€ 260.000
Af: Marktwaarde bij aankoop€ 220.000
--------------------
Waardestijging€ 40.000
Af: 50% Woningstichting€ 20.000
--------------------
Verkoopwinst€ 20.000
Totaal te ontvangen€ 185.000 (verkoopwinst plus koopprijs)
Af: Inlossing hypotheek€ 180.000
--------------------
Daadwerkelijke winst€ 5.000


Deze daadwerkelijk winst van € 5.000 had beduidend hoger geweest als de woning zonder korting was gekocht. Echter moet niet vergeten worden dat er wel vijf jaar lang lagere maandlasten zijn betaald doordat er een lagere hypotheek nodig was.
Vrijblijvend over uw hypotheek praten?

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.