Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
datum: 19-06-2012

Vraag:

Wanneer is de koop tot stand gekomen?

Antwoord HomeFinance:

De koop is tot stand gekomen als koper en verkoper mondeling tot overeenstemming zijn gekomen over de belangrijkste zaken bij de koop. Dit zijn meestal de prijs, de opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden. In deze koopakte staat wat de partijen mondeling hebben afgesproken en worden nog een aantal andere afspraken vastgelegd, zoals boeteclausules, eventueel achter te blijven inboedel etc. Zolang er geen door koper en verkoper ondertekende koopakte is opgemaakt, is er geen rechtsgeldige verkoop. Dit betekent echter niet dat de verkoper na het bereiken van mondelinge overeenstemming met de koper, zich zonder meer mag terugtrekken. De verkoper is dan verplicht mee te werken aan het tot stand brengen van de koop door het opmaken van de daarvoor vereiste akte. De koop komt vervolgens juridisch gezien tot stand zodra de koopakte door beide partijen is getekend. Overigens heeft de koper hierna dan nog drie dagen bedenktijd, waarin deze - zonder opgaaf van reden - van de koop af kan zien.

Ontbindende voorwaarden zijn bij het kopen van een huis een belangrijk onderwerp. Over deze voorwaarden moeten de partijen het eens zijn voor de mondelinge koop. Let op: u krijgt als koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde voor de financiering. Bij uw bod moet u melden dat dit 'onder voorbehoud van financiering' is en de condities die voor de financiering gelden.

Alvorens het zover is, moet de koper een openingsbod doen. Het is daarom heel verstandig dit bod onder voorbehoud van financiering te doen met vermelding van de condities. U krijgt als koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde voor de financiering. Dit geeft namelijk de koper de zekerheid dat hij alsnog onder de koop uit kan, als hij geen of onvoldoende hypotheek kan krijgen. Naar aanleiding van het openingsbod kan de koper beslissen om een tegenbod te doen of te kennen te geven dat hij dit te laag vindt. Tijdens het bieden kan iedere partij zich nog terug trekken.
Vrijblijvend over uw hypotheek praten?

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.