Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
datum: 19-06-2012

Vraag:

Wat is een voorlopige koopakte?

Antwoord HomeFinance:

Het woord "voorlopige" is hier misleidend omdat er al een mondelinge overeenkomst is betreffende de koopprijs en vaak ook de belangrijkste leveringsvoorwaarden. In de koopakte staan de personalia van de koper(s) en de verkoper(s) en natuurlijk de overeengekomen koopprijs met bijbehorende leveringsvoorwaarden. Veel mensen vinden de tekst moeilijk en hebben dan ook hulp nodig van een deskundige. Een paar onderwerpen in de koopakte zijn zeer belangrijk:

Bankgarantie / waarborgsom
De verkoper eist meestal een bepaald bedrag van de koopprijs als waarborgsom; deze is vergelijkbaar met een aanbetaling zoals deze vaker gehanteerd wordt bij grotere aankopen. Bij woningen is dit meestal 10% van de koopprijs die een koper bij de notaris moet storten. Veel mensen hebben dit bedrag niet op hun spaarrekening staan, waardoor de bank waar de hypotheek wordt geregeld zich vaak garant stelt aan de verkoper; er wordt dan een bankgarantie afgegeven. Als de koper na het verstrijken van de ontbindende voorwaarden alsnog onder de koop uit wilt, kost hem dit de waarborgsom of bankgarantie. Een schriftelijke verklaring dat de overeenkomst wordt ontbonden is voldoende. De koper blijft nu met een schuld achter en heeft geen woning gekocht.

Onbindende voorwaarden
Een koper kan alsnog onder de koop uit als deze binnen de termijn geen hypotheek kan krijgen. Hij dient dan twee schriftelijke verklaringen te overleggen van twee verschillende banken dat deze geen of te weinig hypotheek aan hem willen verstrekken. Lukt het echter niet om binnen de termijn dit te regelen dan wordt de koper in gebreke gesteld en de waarborgsom uitgekeerd aan de verkoper of de bankgarantie opgevraagd. Na het ondertekenen van de koopakte heeft de koper altijd nog drie dagen om alsnog de koopovereenkomst te ontbinden.
Vrijblijvend over uw hypotheek praten?

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.