Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
datum: 01-03-2013

Vraag:

Wat is het verschil tussen effectieve en nominale rente?

Antwoord HomeFinance:

De nominale rente is het tarief dat u ziet in de rentelijsten van de hypotheekinstellingen. De tarieven die wij op deze site hebben staan zijn ook nominale rentetarieven. Het nominale rentetarief bepaalt welk bedrag er van uw rekening wordt afgeschreven. In dit tarief wordt echter geen rekening gehouden met een aantal kostenposten die in rekening worden gebracht, zoals afsluitkosten. Deze afsluitkosten zijn vanaf 1 januari 2013 overigens niet meer toegestaan, maar in hypotheken afgesloten vóór 2013 kan dit nog wel een rol spelen.

Daarnaast wordt er bij het nominale tarief vanuit gegaan dat u uw rente jaarlijks achteraf betaalt, terwijl u in werkelijkheid de rentelasten per maand zult voldoen. Doordat u de rente maandelijks (vooruit)betaalt, loopt u over deze vooruitbetaalde bedragen rente inkomsten mis. Indien er wel rekening wordt gehouden met deze misgelopen inkomsten en de extra in rekening gebrachte kosten, krijgen we een tarief dat iets hoger ligt dan het nominale tarief. Dit tarief noemen we de effectieve rente. Samenvattend zouden we kunnen zeggen dat de nominale rente het tarief is dat vooraf wordt gecommuniceerd, terwijl de effectieve rente het rendement is dat de geldverstrekker achteraf werkelijk heeft behaald op uw lening.

Het verschil tussen de nominale en effectieve rente is overigens vaak heel klein (gemiddeld ongeveer 0,15%). Tegenwoordig zijn geldverstrekkers verplicht om in hun offertes deze bij hun rentevermeldingen te zetten. Consumenten-organisaties hopen dat de rentes hierdoor beter vergelijkbaar zijn.
Vrijblijvend over uw hypotheek praten?

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.