Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
datum: 21-06-2012

Vraag:

Is het verstandig om het tweede inkomen van mijn partner mee te nemen in de hypotheek?

Antwoord HomeFinance:

Voor het verstrekken van een hypotheek gaat een geldgever uit van het bruto jaarinkomen. Dit is het vaste inkomen plus vakantiegeld, onregelmatigheidstoeslag, vaste 13-de maand, provisie, vaste eindejaarsuitkering en overwerk. Afhankelijk van de geldgever worden sommige inkomensbronnen niet volledig meegenomen, omdat deze onzeker zijn in de toekomst.

In het verleden is er een tijd geweest dat het tweede inkomen slechts gedeeltelijk of helemaal niet werd meegenomen. Er is namelijk altijd een risico als mensen op twee volledige inkomens een hypotheek nemen. In goed overleg met de hypotheekadviseur moet het risico worden bekeken. Hierbij is het heel belangrijk dat goed wordt begrepen dat het tweede inkomen ook de komende 30 jaar verdiend moet worden. Veel mensen gaan uit van toekomstige inkomensstijgingen. Dit is u zelf rijk rekenen omdat dit nog geen vaststaande werkelijkheid is geworden.

Bovendien kan niemand zijn uitgavenpatroon precies voorspellen. Vooral als een kinderwens in vervulling gaat, stijgen de maandelijkse kosten. Meestal gaat de werkende vrouw nog minder werken waardoor ook de inkomsten nog minder worden. In deze situaties komen veel mensen in financiele problemen. Het is daarom verstandig om het tweede inkomen niet volledig mee te nemen.
Hetzelfde is van toepassing betreffende het overwerk. Er zijn veel mensen die vanwege hun werk maandelijks veel overwerken en hierdoor flink meer verdienen. Bij ziekte vervalt dit extra inkomen. Niet alleen de hypotheekadviseur moet zijn klanten daarop wijzen maar ook de klant zelf moet zich goed bedenken of dit wel verantwoord is.

Klik hier voor een maximale hypotheek berekening inclusief cijfermatige onderbouwing
Vrijblijvend over uw hypotheek praten?

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.