Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
datum: 01-03-2013

Vraag:

Ik heb momenteel een krediet. Kan ik deze meefinancieren in de hypotheek?

Antwoord HomeFinance:

Het meefinancieren van een krediet in een hypotheek is financieel gezien vaak heel gunstig. De rente die u op een hypotheek betaalt is tenslotte vaak veel lager dan de rente op een consumptief krediet. Het hangt echter van de volgende factoren af of het mogelijk is:
 • uw financiële situatie
  iedere hypotheekinstelling bepaalt welk hypotheekbedrag zij u maximaal wil verstrekken. Hierbij wordt gekeken naar de verhouding tussen uw inkomen en de (hypotheek)lasten. Consumptieve kredieten beperken hierbij de mogelijkheden. Het totaalbedrag dat u wilt lenen moet lager zijn dan de maximaal te verkrijgen hypotheek;
 • de waarde van uw woning
  iedere hypotheekinstelling kijkt naar de verhouding tussen het gewenste hypotheekbedrag en de marktwaarde van uw woning. De waarde van uw woning bepaald dus of en hoeveel krediet u eventueel mee kunt financieren. Wanneer er sprake is van een hypotheek bij aankoop van een woning en u alle bijkomende kosten wilt meefinancieren zal er in de praktijk vaak weinig ruimte overblijven om persoonlijke verplichtingen mee te financieren;
 • de normen van de hypotheekinstelling
  iedere hypotheekinstelling heeft zijn eigen beleid met betrekking tot het meefinancieren van kredieten. De meeste hypotheekinstellingen hanteren een maximumbedrag dat ze mee willen financieren in een hypotheek. Dit ligt vaak tussen de € 15.000 en € 25.000;
 • BKR-toetsing
  op het moment dat u een krediet heeft, staat deze geregistreerd bij het BKR. Het BKR houdt ook uw betalingsgedrag bij. Mocht u nu of in het verleden betalingsproblemen hebben gehad, dan zal het meefinancieren van uw krediet lastig worden.
Wij adviseren u gebruik te maken van onze online hypotheek adviesmodules. In de berekeningen binnen deze modules, wordt rekening gehouden met de mogelijkheden tot het meefinancieren van eventuele kredieten.

Wanneer een krediet meegefinancierd kan worden in de hypotheek, is de hypotheekrente daarover niet aftrekbaar. Dit heeft ook weer invloed op de maximale hypotheek berekening. Meer informatie hierover vindt u hier.
Uitgebreide informatie over consumptieve schulden en de hypotheek vindt u hier.
Vrijblijvend over uw hypotheek praten?

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.