Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
datum: 11-09-2012

Vraag:

Wat is een starterslening?

Antwoord HomeFinance:

Een starterslening is bedoeld om beperkte verschillen te overbruggen tussen de kosten van de aankoop van de woning en de maximale hypotheek die een potentiele koper regulier bij een bank kan krijgen. Het is een aanvullende lening op een hypotheek in het geval het inkomen niet toereikend is voor een hypotheek binnen de verantwoorde normen.

De starterslening wordt verstrekt voor maximaal 30 jaar en is de eerste drie jaar renteloos en aflossingsvrij. Er hoeft dus niets betaald te worden. Na drie jaar wordt op basis van uw dan geldende persoonlijke situatie bekeken of er rente en aflossing betaald kan worden. Hierna volgt na het zesde, tiende en vijftiende jaar nog een toetsing. Als uit de vierde (en laatste) hertoets in het vijftiende jaar blijkt dat het inkomen van u nog niet toereikend is, blijft de dan vast te stellen maandtermijn voor de gehele resterende looptijd van toepassing.

Aflossing vindt dan uitsluitend plaats bij verkoop van de woning of na 30 jaar. Dit is mogelijk omdat de eerste hypotheek is afgesloten onder NHG en dus na 30 jaar tenminste de helft van de lening is afgelost. Op dat moment ontstaat er voldoende ruimte voor aflossing van de hoofdsom van de starterslening.

Uw inkomen wordt getoetst volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) waarbij met een rentevaste periode van 10 jaar wordt gerekend. De hypotheekrente van de starterslening wordt trouwens voor 15 jaar vastgezet. De lening zelf wordt verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Deze verzorgt ook de afhandeling en administratie. De starterslening is inmiddels in vrijwel geen enkele gemeente in Nederland meer te verkrijgen; desondanks werden er in de periode dat ze verkrijgbaar waren, veelvuldig gebruikt. Let op dat voor eerder versterkte startersleningen geldt dat de voorwaarden ook per gemeente kunnen verschillen!
Vrijblijvend over uw hypotheek praten?

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.