Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
datum: 01-03-2013

Vraag:

Er zijn veel verschillende rentevastperioden. Voor hoe lang moet ik mijn rente vastzetten?

Antwoord HomeFinance:

Let op: onderstaande tekst gaat uit van een normale rentstructuur. Dat wil zeggen dat de rente hoger wordt naarmate de looptijd langer wordt. Heel soms komt het voor dat de lange rente niet hoger is dan de korte rente (bijv. eind 2006/begin 2007). In die situatie doet u er vrijwel altijd verstandig aan om voor een lange rentevastperiode te kiezen.

Bij het afsluiten van een hypotheek is de hoogte van het hypotheekrentepercentage erg belangrijk. De te betalen rentelasten nemen namelijk meestal het grootste deel van de totale woonlasten voor hun rekening. Aangezien de looptijd van de renteperiode (de rentevaste periode) van grote invloed is op het hypotheekrentetarief, lijkt het gunstig de rentevaste periode zo kort mogelijk te kiezen. Echter, hoe korter de rentevaste periode vastgezet wordt, des te sneller merk je de negatieve gevolgen als de rente gaat stijgen. Bij de keuze van de rentevaste periode zijn de volgende factoren van belang:
 • Hypotheekbedrag:
  Indien u ten opzichte van uw inkomen een hoog bedrag leent, kan het risicovol zijn voor een korte rentevaste periode te gaan. U betaalt dan weliswaar in het begin een lage rente (lage maandlasten), maar hoe korter u de rentevaste periode vastzet, des te sneller merkt u de negatieve gevolgen als de rente sterk gaat stijgen. Mocht u dan voor een hele korte rentevaste periode hebben gekozen, dan kan deze keuze u al snel in de problemen brengen. Hypotheekinstellingen houden rekening met dit risico en hanteren bijna allemaal het principe dat het maximaal te lenen bij een rentevaste periode van langer dan 5 jaar hoger is dan bij een rentevaste periode van 5 jaar of korter.

 • Rentevisie:
  Wat betreft de keuze van een rentevaste periode geldt dat het verstandig is een korte rentevaste periode te kiezen als de rente (verder) zal dalen of gelijk blijft en een langere rentevaste periode als de rente gaat stijgen. Om dit te kunnen bepalen, dient u echter de renteontwikkeling te voorspellen.
  Bij het voorspellen van de rente wordt vaak gekeken naar het historische renteverloop. Als we kijken naar de bij deze tekst geplaatste rentegrafiek, vallen 2 dingen op. Ten eerste blijkt dat de rente momenteel historisch gezien erg laag staat. Sterker nog: de rente is sinds 1960 niet meer zo laag geweest als in de laatste jaren! Ten tweede is goed te zien dat de rente-ontwikkeling een grillig karakter vertoond met enorme uitslagen.

  Op basis van het historisch lage renteniveau lijkt het momenteel aantrekkelijk een wat langere rentevaste periode te kiezen. Wij zijn echter van mening dat het gezien het grillige karakter van de renteontwikkeling onmogelijk is om de rentestanden voor de langere termijn te voorspellen. Wij wagen ons dan ook niet aan voorspellingen en nemen daarom geen rentevisie mee in de keuze van de rentevaste periode.

 • Woonhorizon:
  Onder de woonhorizon verstaan wij de periode dat u verwacht in uw nieuwe woning te blijven wonen. Indien u een woonhorizon heeft van 5 jaar, is het in zijn algemeenheid niet verstandig om uw rentevaste periode voor bijvoorbeeld 15 jaar vast te zetten. Ondanks het feit dat veel hypotheekinstellingen tegenwoordig een verhuisregeling aanbieden waardoor u uw hypotheek bij verhuizing mee kunt nemen, blijkt in de praktijk dat bij verhuizing meestal een totaal nieuwe situatie ontstaat waarbij de bestaande hypotheek niet meer voldoet. Op het moment dat u na 5 jaar dan inderdaad uw woning verkoopt en een nieuw huis koopt, is de kans groot dat u uw huidige hypotheek aflost en een nieuwe hypotheek afsluit. U heeft dan gedurende die 5 jaar een rentetarief betaalt dat bij een 15 jarige rentevaste periode hoort. Aangezien in zijn algemeenheid geldt dat de rentetarieven hoger worden naarmate de rentevaste periode langer wordt, heeft u gedurende die 5 jaar dus (veel) te veel rente betaald. Wij adviseren daarom in de meeste gevallen om de rente niet langer vast te zetten dan de woonhorizon.

Heeft u een huis gekocht en wilt u weten welke rentevaste periode bij u past, gebruik dan onze hypotheekadvies modules.
Vrijblijvend over uw hypotheek praten?

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.