De laatste jaren is de verbetering van de kwaliteit van het financieel advies aan particulieren een onderwerp van vele discussies. Er komen steeds meer initiatieven die als doel hebben de consument te beschermen tegen onzuivere adviezen. Bijkomend doel is om de meerderheid van advieskantoren die hun klanten wel objectief en kundig adviseren de mogelijkheid te geven zich te onderscheiden van de minder zuivere concurrentie.

Actuele hypotheekrentes vergelijken

Het Ministerie van Financiën, De Consumentenbond, Het Verbond van Verzekeraars, de vereniging van onafhankelijke financiele en assurantieadviseurs (NBVA) en de Nederlandse vereniging van assurantieadviseurs en financiele dienstverleners (NVA) zijn al geruime tijd met elkaar in gesprek om te bezien op welke wijze de kwaliteit van de advisering en bemiddeling van verzekeringen kan worden verbeterd. Belangrijk punt daarbij is dat het algemene oordeel bestaat dat de consument het recht heeft om te weten welke dienstverlening hij van een individuele assurantieadviseur kan en mag verwachten. Tevens bestaat de behoefte om de consument beter te beschermen indien hij onverhoopt te maken krijgt met een verkeerd advies van een assurantieadviseur. De uitkomst van dit overleg is oorspronkelijk vastgelegd in de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair, de GIDI. De implementatie van deze gedragscode was in handen van de Stichting Implementatie GIDI.

Sinds enige tijd is de GIDI niet meer van kracht. De hieronder beschreven eisen zijn overgenomen in de Wet financiële dienstverlening (Wfd) en later weer overgenomen in de Wet Financieel Toezicht (WFT) en het Besluit Gedragstoezicht Financiele Ondernemingen (BGFO 1 en 2).

De vereisten voor de GIDI / WFD ( nu WFT)

Volgens de oorspronkelijke eisen van de GIDI (die dus overgenomen waren in de WfD) moeten tussenpersonen voldoen aan de volgende 3 eisen zijn:

  • het kantoor moet beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
  • het kantoor moet zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid);
  • het kantoor moest een zogenaamde Advieswijzer hanteren in contacten met relaties. In deze advieswijzer had de financieel tussenpersoon nauwkeurig zijn werkswijze beschreven.
Vrijblijvend over uw hypotheek praten?

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.