Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
Hypotheek woordenlijst: A
A codering bij het BKR
In de databestanden van het BKR wordt een betalingsachterstand gemeld met de letter 'A' bij het betreffende krediet, vandaar dat vaak gesproken wordt van een A-codering.
Aansprakelijkheidsverzekering
Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering waarmee de u zich kunt verzekeren tegen de financiële gevolgen van de schade die u veroorzaakt aan anderen of aan de eigendommen van anderen.
Actuaris
Een actuaris is iemand die inschattingen doet over de kans dat bepaalde risico's zich in de toekomst voor zullen doen.
Afgeleide producten
Afgeleide producten zijn producten waarvan de waarde ontwikkeling afhangt van een andere vermogenstitel.
Afkoopwaarde levensverzekering
De afkoopwaarde is het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beeindiging van een levensverzekering.
Aflossen
Aflossen is het terugbetalen van een geleend bedrag (bijv. een consumptief krediet of een hypotheek).
Aflossen gemengde hypotheek
Een gemengde hypotheek houdt in dat de lening deels ten behoeve van de eigen woning is gebruikt (Box 1) en deels uit een consumptieve lening bestaat (Box 3). Indien een dergelijke lening deels afgelost wordt, geldt fiscaal dat de aflossing pro rata moet worden toegerekend aan de betreffende leningsdelen.
Aflossingsvrije hypotheek
Een aflossingsvrije hypotheek is een hypotheeklening waarbij de lening gedurende de gehele looptijd van de lening volledig in stand blijft. Er wordt dus tijdens de looptijd helemaal niet afgelost.
Afsluitkosten hypotheek
Onder de afsluitkosten van een hypotheek worden meestal alle kosten verstaan die bij het afsluiten van een hypotheek horen.
Afsluitprovisie hypotheek
Onder de afsluitprovisie van een hypotheek worden de eenmalige kosten verstaan die een hypotheekinstelling in rekening brengt bij het afsluiten van een hypotheek.
Aibor
Aibor was de voorloper van Euribor.
Akte van levering
De akte van levering is de akte waarmee de overdracht van onroerende zaken geregeld wordt, dus ook de overdracht van een koophuis.
Akte van splitsing
Een akte van splitsing is een notariële akte die de kadastrale splitsing van een onroerende zaak (bijv. een woning of een winkelpand) in appartementsrechten regelt.
Algemene Nabestaandenwet
De Algemene Nabestaandenwet is een algemene voorziening voor weduwen, weduwnaars, partners en wezen.
Algemene Ouderdomswet
Algemene Ouderdomswet
Alimentatie
Alimentatie is de vergoeding voor levensonderhoud en andere kosten, die na een scheiding betaald dient te worden door de meest draagkrachtige partner.
Amsterdam Midkap Index
Amsterdam Midkap Index (AMX) is de naam van de aandelenindex van de Amsterdamse effectenbeurs die de middelgrote aandelen vertegenwoordigd.
AMX
AMX is de afkorting van de Amsterdam Midkap Index. Dit is de naam van de aandelenindex van de Amsterdamse effectenbeurs die de middelgrote aandelen vertegenwoordigd.
Annuïteitenhypotheek
De annuïteitenhypotheek is een hypotheekvorm waarbij u de hypotheeklening gedurende de looptijd van de hypotheek aflost. Dit gebeurt op basis van annuïteiten. Dit houdt in dat gedurende de looptijd van de lening - bij een gelijkblijvende rentestand - de jaarlijkse som van rente en aflossing (de annuïteit) gelijk blijft.
Anti-speculatiebeding
Een anti-speculatiebeding is een gemeentelijk beding waardoor een huis slechts onder bepaalde, beperkende voorwaarden mag worden doorverkocht.
ANW
Afkorting van de Algemene Nabestaandenwet
AOW
Afkorting voor de Algemene Ouderdomswet.
Appartementsrecht
Een appartementsrecht is een aandeel (gedeeld eigendom) in een gebouw en het exclusieve recht van gebruik van een precies omschreven deel daarvan.
Arbeidsongeschiktheid
Arbeidsongeschiktheid is een term om aan te geven in hoeverre iemand niet in staat is om te werken.
Arbeidsongeschiktheidspensioen
Arbeidsongeschiktheidspensioen is het onderdeel van het pensioen dat voorziet in uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid.
AWW
Afkorting voor de Algemene Weduwen- en Wezenwet. De AWW is per 1 juli 1996 vervangen door de ANW.
Vrijblijvend over uw hypotheek praten?

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.