Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
Hypotheek woordenlijst: B
Balansrente
Balansrente is een andere naam voor de bandbreedte renteconstructie.
Bandbreedte renteconstructie
Bij een hypotheek met een variabele rente wijzigt de rente normaal gesproken zeer regelmatig. Bij een bandbreedte renteconstructie is er een drempel ingebouwd waardoor de te betalen hypotheekrente pas aangepast wordt als de variabele rente een dusdanige wijziging heeft doorgemaakt dat deze buiten de drempel is gekomen.
Bankgarantie
Een bankgarantie is een zekerheidsinstrument, waarin de bank toezegt om een vastgesteld bedrag te betalen aan een begunstigde, indien deze lschriftelijk verklaart dat de tegenpartij (de opdrachtgever van de bankgarantie) bepaalde - met name genoemde - verplichtingen niet is nagekomen.
Basispunt
Een basispunt is een honderdste procentpunt (= 0,01%).
Begunstiging
Begunstiging is het aanwijzen van een gerechtigde op toekomstige uitkeringen van een pensioen of een levensverzekering.
Beheerkosten
Beheerkosten zijn de kosten die periodiek door een vermogensbeheerder (dat kan ook een fondsbeheerder van een beleggingsfonds zijn) onttrokken worden uit het belegde vermogen.
Beleggingsfonds
Een beleggingsfonds is een collectief beheerd vermogen van meerdere deelnemers wat wordt belegd in effecten met als doel een positief rendement te behalen.
Beleggingshypotheek
Een beleggingshypotheek is een verzamelnaam van verschillende hypotheekvormen die 1 ding gemeen hebben: er wordt gedurende de looptijd van de hypotheek vermogen belegd waarmee uiteindelijk (een deel van) de hypotheek afgelost kan gaan worden.
Beleggingsrekening
Onder een beleggingsrekening verstaan wij een rekening waarmee in beleggingsfondsen van een bepaalde financiele instelling belegd kan worden (huisfondsen).
Beleggingsrekeninghypotheek
Een beleggingsrekeninghypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en een beleggingsrekening.
Beleggingsverzekering
Een beleggingsverzekering is een verzamelnaam voor verzekeringen waarbinnen (een deel van) de verzekeringspremie belegd wordt.
Bereidstellingsprovisie
Een uitgebrachte hypotheekofferte met de daarin genoemde rente blijft een bepaalde periode geldig, meestal 2 tot 3 maanden. Bij verlenging wordt vaak provisie in rekening gebracht. Deze provisie wordt bereidstellingsprovisie genoemd.
Beroepsarbeidsongeschiktheid
Beroepsarbeidsongeschiktheid betekent dat bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid het eigen (verzekerde) beroep bepalend is.
Bestek
Het bestek is de standaardopzet van het ontwerp van een nieuwbouwwoning.
Beurs
Een centrale, gereguleerde handelsplaats.
Beursindex
Een beursindex is een gewogen gemiddelde van een aantal effecten dat verhandelbaar is op die beurs.
Bijleenregeling
De bijleenregeling is een regeling die sinds 1 januari 2004 de aftrek van de hypotheekrente beperkt. In het kort houdt de bijleenregeling in dat u wordt geacht de overwaarde die vrijkomt bij verkoop van uw woning als eigen geld in te brengen in uw nieuwe koopwoning.
BKR
Afkorting van Bureau Krediet Registratie.
Boeterente
Boeterente is een boete die een hypotheekinstelling in rekening kan brengen indien u uw lopende hypotheek wilt oversluiten naar een andere instelling.
Boetevrije aflossing
Bij het oversluiten van een hypotheek wordt vaak boeterente berekend. Bij de meeste hypotheekinstellingen mag u jaarlijks een bepaald percentage van de hypotheeklening boetevrij aflossen. Dit wordt de boetevrije aflossing genoemd.
Bouwdepot
Een bouwdepot is dat deel van de hypotheeklening dat door de hypotheekinstelling gereserveerd wordt voor de toekomstige bouwtermijnen.
Bouwkundig rapport
Een bouwkundig rapport is een rapport waarbij een specialist de bouwkundige staat van een woning beschrijft.
Bouwrente
Bouwrente is de som van alle soorten rente die de koper van een nieuwbouwwoning tijdens de bouw moet betalen aan de bouwer en de geldverstrekker.
Box 1
Iedereen die in Nederland woont en inkomsten geniet, betaalt in principe inkomstenbelasting. In Nederland worden de inkomstenbronnen onderverdeeId in 3 boxen. In box 1 worden het inkomen uit werk en woning belast. Het belastbaar inkomen wordt berekend door alle inkomensbronnen bij elkaar op te tellen en daarvan alle aftrekposten af te trekken.
Box 2
Iedereen die in Nederland woont en inkomsten geniet, betaalt in principe inkomstenbelasting. In Nederland worden de inkomstenbronnen onderverdeeId in 3 boxen. In box 2 worden het inkomen uit aanmerkelijk belang belast.
Box 3
Iedereen die in Nederland woont en inkomsten geniet, betaalt in principe inkomstenbelasting. In Nederland worden de inkomstenbronnen onderverdeeId in 3 boxen. In box 3 wordt het inkomen uit vermogen (sparen en beleggen) belast.
Boxenstelsel
Iedereen die in Nederland woont en inkomsten geniet, betaalt in principe inkomstenbelasting. In Nederland worden de inkomstenbronnen onderverdeeld worden in 3 categorieën. Deze 3 categorieën worden boxen genoemd. Vanwege deze indeling wordt het Nederlandse belastingstelsel het boxenstelsel genoemd.
Bufferrente
Balansrente is een andere naam voor de bandbreedte renteconstructie.
Bureau Krediet Registratie
Stichting Bureau Krediet Registratie, kortweg BKR, is in 1965 door het financiele bedrijfsleven opgericht om het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) te verzorgen. Concreet houdt dit in dat het BKR centraal alle kredietverplichtingen van consumenten in Nederland registreert.
Vrijblijvend over uw hypotheek praten?

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.