Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
Hypotheek woordenlijst: G
Gangbare arbeid
Gangbare arbeid is een term die binnen arbeidsongeschiktheid gebruikt wordt. Bij gangbare arbeid wordt bij de bepaling van arbeidsongeschiktheid rekening gehouden met alle werkzaamheden die de verzekerde nog uit zou kunnen voeren.
Geldmarkt
Onder de geldmarkt wordt de markt verstaan waarop waardepapieren verhandeld worden met een looptijd van 1 jaar of minder.
Gemengde hypotheek
Een gemengde hypotheek houdt in dat de hypotheeklening deels ten behoeve van de eigen woning is gebruikt (box 1) en deels uit een consumptieve lening bestaat (Box 3).
Gemengde verzekering
Een gemengde verzekering is een verzekering waarbij in 1 polis zowel het overlijdensrisico afgedekt wordt als ook vermogen opgebouwd wordt.
Geregistreerd partnerschap
Sinds 1 januari 1998 is het mogelijk om een geregistreerd parnerschap aan te gaan. Volgens de Wet geregistreerd partnerschap wordt de geregistreerde partner voor een groot aantal financiele zaken (bijv. pensioen) gelijkgesteld met een gehuwde.
GIDI
GIDI staat voor Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair. De GIDI was een initiatief met als doel de kwaliteit van de advisering en bemiddeling van verzekeringen aan particulieren te verbeteren. Sinds enige tijd is de GIDI niet meer van kracht. De in de GIDI beschreven eisen en doelen zijn overgenomen in de Wet Financiële Dienstverlening (Wfd).
Vrijblijvend over uw hypotheek praten?

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.