Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
Hypotheek woordenlijst: O
Obligatiefonds
Een obligatiefonds is een beleggingsfonds waarbij het ingelegde vermogen belegd wordt in obligaties.
Ombudsman Verzekeringen
De Ombudsman Verzekeringen is een onafhankelijke instantie met als doel het behandelen van klachten en geschillen tegen verzekeringsmaatschappijen.
Ontbindende voorwaarden
Ontbindende voorwaarden zijn voorwaarden die opgenomen kunnen worden in het koopcontract van een woning. Op het moment dat de ontbindende voorwaarden zich voordoen, heeft de koper de mogelijkheid om van de koop af te zien.
Open end beleggingsfonds
Een open end beleggingsfonds is een beleggingsfonds waarbij het aantal aandelen gedurende de looptijd van het fonds niet vast staat. Naar aanleiding van vraag en aanbod kan besloten worden om extra aandelen uit te geven of aandelen in te nemen.
Opstalverzekering
Een opstalverzekering (ook wel woonhuisverzekering genoemd) is een verzekering waarin uw huis tegen risico's als brand, storm, inbraak en andere schade verzekerd is.
Ouderdomspensioen
Ouderdomspensioen is het pensioen dat iemand ontvangt nadat de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt.
Out of the money optie
Een out of the money optie is een optie waarbij de uitoefenprijs (strike) van de optie gelijk of bijna gelijk is aan de koers van de onderliggende waarde.
Overbruggingspensioen
Overbruggingspensioen is een tijdelijk ouderdomspensioen dat - bij vervroegde pensionering - ingaat vanaf de dag dat het vervroegd pensioen ingaat, tot het moment dat het werkelijke ouderdomspensioen ingaat.
Overlijdensrisicoverzekering
Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die tot uitkering komt bij het overlijden van de verzekerde.
Oververzekerd
U bent oververzekerd als de dekking op uw verzekering hoger is dan het financiele risico dat u loopt.
Vrijblijvend over uw hypotheek praten?

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.