Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
Hypotheek woordenlijst: P
Pandbrief
Een pandbrief is een obligatie die uitgegeven is door een hypotheekbank.
Partneralimentatie
Partneralimentatie is de alimentatie die bij een scheiding betaald dient te worden aan (of ontvangen wordt door) de partner.
Partnerpensioen
Het partnerpensioen is de pensioenuitkering voor de achterblijvende partner op het moment dat de pensioensgerechtigde komt te overlijden.
Partnertoeslag
De partnertoeslag is de toeslag die iemand met een AOW pensioen kan krijgen als zijn of haar partner nog geen 65 is geweest.
Passeerdatum
De datum waarop het juridische eigendom van de woning overgaat door het tekenen en inschrijven van de akte van levering bij de notaris.
Passende arbeid
Onder passende arbeid wordt verstaan arbeid die bij arbeidsongeschiktheid in redelijkheid aan de werknemer kan worden opgedragen, daarbij rekening houdend met het arbeidsverleden, opleidingsniveau, de beperkingen en salarisniveau.
Passeren
Het overdragen van het juridische eigendom van een woning door tekenen en inschrijven van de akte van levering bij de notaris.
Passief portefeuillebeheer
In de vermogensbeheermarkt wordt onder passief portefeuillebeheer meestal verstaan dat de vermogensbeheerder de benchmark zo veel mogelijk probeert te volgen. Onder passief portefeuillebeheer wordt ook wel eens een buy and hold strategie verstaan.
Pensioen
Pensioen is de verzamelnaam voor periodieke uitkeringen die het vroegere salaris vervangen in geval van ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid.
Pensioen- en spaarfondsenwet
De pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) is de voorganger van de huidige Pensioenwet.
Pensioen- en Verzekeringskamer
De Pensioen- en Verzekeringskamer was een instantie die toezicht hield op pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. De Pensioen- en Verzekeringskamer is in 2004 gefuseerd met DNB.
Pensioendatum
De pensioendatum is de datum waarop het ouderdompensioen ingaat.
Pensioensalaris / pensioengevend salaris
Het pensioensalaris of pensioengevend salaris is het deel van het salaris waarover het pensioen wordt opgebouwd.
Pensioenwet
De Pensioenwet is sinds 1 januari van kracht. Het doel van de Pensioenwet is het veiligstellen van pensioenaanspraken van werknemers.
Premie
Het woord premie kent in de financiële wereld verschillende betekenissen. Zo wordt het woord premie gebruikt om de prijs van een optie te beschrijven (optiepremie). Daarnaast wordt de (periodieke) storting voor een verzekering ook premie genoemd (verzekeringspremie).
Prepensioen
Onder prepensioen wordt een uitkering verstaan die uitgekeerd wordt indien de werknemer voor de pensioendatum stopt met werken. Deze uitkering loopt tot de pensioendatum.
PSW
De afkorting PSW staat voor Pensioen en Spaarfondsenwet.
Vrijblijvend over uw hypotheek praten?

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.