Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
Hypotheek woordenlijst: V
Variabele rente
Variabele rente is een rentesoort waarbij geen rentevaste periode afgesproken wordt.
Vaste rente
Vaste rente houdt in dat de hoogte van de te betalen of te ontvangen rente voor een vooraf bepaalde periode vaststaat, ongeacht de eventuele wijzigigingen in de marktrente.
Vastrentende waarden
Vastrentende waarden zijn effecten met een vaste renteopbrengst.
Vega van een optie
De vega van een optie geeft aan hoeveel de waarde van de optie naar verwachting zal veranderen op het moment dat de (implied) volatility van de optie wijzigt.
Verblijvingsbeding
Een verblijvingsbeding is een overeenkomst waarin wordt afgesproken dat de goederen, die gemeenschappelijk eigendom zijn van twee of meerdere personen, na het overlijden van 1 van de personen aan de andere(n) gaan toebehoren.
Vereniging van Effectenbezitters
De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) is een belangenvereniging voor beleggers.
Verlengingsvoorstel
Onder een verlengingsvoorstel verstaan wij het voorstel dat een hypotheekinstelling of kredietinstelling u zal doen op het moment dat de rentevastperiode van uw hypotheek of krediet bijna afloopt.
Vermogensbeheer
Onder vermogensbeheer verstaan wij het beheer van vermogens van derden door gespecialiseerde organisaties op personen (vermogensbeheerders).
Vermogensbeheerder
Een vermogensbeheerder is een persoon of een organisatie die het vermogen beheert van derden.
Verzekerde
De verzekerde is bij een levensverzekering degene op wiens leven de verzekering afgesloten wordt.
Verzekeringnemer
De verzekeringnemer is degene met wie de verzekeringsmaatschappij de verzekeringsovereenkomst aangaat.
Verzekeringspremie
De verzekeringspremie is de vergoeding die (meestel in periodieke betalingen) betaald dient te worden voor een verzekering.
Voorlopige koopovereenkomst
De voorlopige koopovereenkomst is een schriftelijke afspraak tussen de verkoper en de koper van een huis. Daarin leggen zij vast dat het huis onder bepaalde voorwaarden, tegen betaling van een bepaalde prijs en op een afgesproken datum eigendom wordt van de koper.
Vrijblijvend over uw hypotheek praten?

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.