A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten  |  English version - international interest rates
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
INBOEDELVERZEKERING
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Kostbaarhedenverzekering
Wat is een kostbaarhedenverzekering
Zoals de naam al aangeeft, biedt een kostbaarhedenverzekering dekking tegen schade aan kostbaarheden. Onder kostbaarheden worden zaken verstaan als schilderijen, antiek, sieraden, audiovisuele apparatuur en muziekinstrumenten. Deze zaken vallen onder de inboedel van uw huishouden. Vaak geldt ook dat schade aan deze goederen gedekt zijn binnen een inboedelverzekering. Echter, hier geldt vaak dat schade gedekt is tot een relatief laag maximum bedrag (bijv. Ä 2.500). Op het moment dat de werkelijke waarde hoger is, doet u er verstandig aan om een kostbaarhedenverzekering af te sluiten.

Voor een overzicht van alle inboedelverzekeringen, klik hier.
Welke schade wordt gedekt bij een kostbaarhedenverzekering
De kostbaarhedenverzekering is een vorm van een inboedelverzekering. Niet iedere maatschappij biedt dezelfde dekking, maar veel kostbaarhedenverzekeringen bieden - als gekeken wordt naar de oorzaken van schade - een vergelijkbare dekking als de meest uitgebreide inboedelverzekering: de zogenaamde all-risk dekking. Dit houdt in dat schade aan de kostbaarheden altijd gedekt is, op een aantal uitsluitingen na:
  • schade door aardbevingen;
  • schade door overstromingen;
  • schade door molest (oorlogsgeweld);
  • schade door atoomkernreacties.
Goed beschouwd is de dekking van een kostbaarhedenverzekering echter nog ruimer: schade (bijv. diefstal) aan de kostbaarheden buitenshuis is vaak ook gedekt. Dus stel dat uw dure camera of juwelen gestolen buitenshuis gestolen worden, dan is er vaak toch dekking. Hierbij geldt vaak wel dat er geen sprake moet zijn van eigen schuld (zorgeloosheid, bijvoorbeeld als u uw camera onbewaakt ergens neerlegt) en geldt vaak ook een maximum bedrag (per item).
Welke inboedelverzekering past bij u
Er bestaan grote verschillen tussen de verschillende inboedelverzekeringen. Op het moment dat u een inboedelverzekering wilt afsluiten, dient u allereerst de keuze te maken tussen het type inboedelverzekering dat bij u past. Kiest u voor de uitgebreide inboedelverzekering, de extra uitgebreide inboedelverzekering of een meest uitgebreide inboedelverzekering? En kiest u voor een aanvulling in de vorm van een kostbaarhedenverzekering?

Daarnaast dient u een keuze te maken tussen het grote aantal verzekeraars dat op deze markt aktief is. Om u bij de keuze van de juiste type inboedelverzekering te helpen, hebben wij een inboedelverzekering keuzehulp gemaakt. Wilt u weten welke maatschappij in uw situatie het beste aanbod heeft, dan verwijzen wij u naar de online vergelijkingstool voor premie berekening, vergelijking en afsluiten.
Direct inboedelverzekeringen vergelijken en afsluiten