Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
maandag 2 juli 2018, 09:22 - Jos Koets

In mijn vorige blog DAS een waardeloos antwoord kon u lezen dat mijn klacht eerst niet meer in behandeling werd genomen door DAS. Na een telefoontje kon ik toch nog een vervolgklacht indienen naar de directie toe. Wat mij opvalt, is dat DAS sneller reageert op mijn klacht dan op mijn vragen betreffende de aansprakelijkheid. Over de aansprakelijkheid hebben zij de gehele zaak nu geparkeerd tot dat de behandelaar terug is van vakantie (dit is 2 juli). Ik kan hieruit concluderen dat er dus geen vervanger is die deze zaak wil bekijken en mijn vragen wil beantwoorden.

Wat is het schadebedrag?

Zoals beschreven in mijn vorige blog heb ik antwoord gekregen op 50% van mijn vragen. De e-mail van de klant is mij toegezonden. Helaas het schadebedrag waarvoor ik gesommeerd was niet. Dit laatste is zeer vreemd want je stelt iemand aansprakelijk voor een bepaald bedrag. Dit bewijsstuk moet toch gemakkelijk terug te vinden zijn in het dossier. Bovendien heeft de klant mij gemaild dat hij al twee keer de gevraagde gegevens heeft opgestuurd naar DAS. Helaas kan DAS mij dus nog geen openheid geven over het schadebedrag. Schrik niet: ik ben 12 juni 2018 aansprakelijk gesteld. Ik krijg waarschijnlijk pas na 2 juli te horen voor welk bedrag ik aansprakelijk word gesteld (minimaal drie weken later dus).

Onduidelijke opdracht

Ik vraag u even zich te verplaatsen in een tussenpersoon. U bent dus adviseur voor verzekeringen en hypotheken. U krijgt van de klant de volgende mail waarin de volgende zin staat:

Vanaf (datum) en hiermede ook de verzekering bij de maatschappij A beëindigd.

Er is netjes een datum vermeld, maar er wordt niet expliciet vermeld dat u de verzekering moet opzeggen of u moet dit uit bovenstaande zin kunnen halen. Waarschijnlijk komt u met de opmerking dat er wat woorden ontbreken. Het is (misschien) zelfs mogelijk dat u deze zin zo leest dat de klant de verzekering al heeft beëindigd! Zoals ik de zin lees, is deze mij niet duidelijk in ieder geval. Dan nog even een gekke vraag.

Is het mogelijk een mail te faken?

Ik bedoel hiermee: een mail later te beschrijven terwijl deze nooit is verzonden. Ik heb dit nagevraagd en ook zelf geprobeerd. Het is mogelijk. Waarom deze vraag? Er stond een reactie mail van mij boven de beëindigingsmail van de klant die eerder van datum was verstuurd. Normaal staat de oudste mail qua datum boven en niet onderaan. Er is dus hier plakwerk geleverd. De vraag is nu of de klant dit heeft gedaan of DAS. Dit laatste is heel belangrijk en ik heb deze vraag ook aan DAS gesteld.

Advocaten zeer positief

Ik heb de afgelopen dagen de tijd gehad om twee advocaten uitgebreid te spreken over de zaak. Zij zijn zeer positief daar er tot op heden weinig tot geen bewijs is aangeleverd. En de grote vraag blijft: Waarom komt de klant pas nu met een beëindigingsmail? Hij heeft mij in de afgelopen 12 maanden nooit op deze mail heeft gewezen terwijl wij elkaar minimaal 10 keer hebben gesproken.

Onzinnige brief van DAS over mijn klacht

Tot slot heb ik 26 juni een brief ontvangen van DAS over mijn klacht. Deze brief sloeg nergens op. Ik heb dan ook dezelfde avond kenbaar gemaakt de klacht voort te zetten. Zoals u merkt zal dit niet de laatste blog zijn over dit onderwerp. Het is nu wachten op de behandelaar die weer op zijn bureau zit. Ik ben benieuwd of hij mij dezelfde dag nog het bewijs kan leveren voor welk bedrag ik aansprakelijk ben. Gezien de werkwijze van DAS verwacht ik dit niet. Bovendien heb ik van mijn advocaten vernomen dat het bewijs aan bepaalde voorwaarde moet voldoen. We zullen zien of DAS hieraan voldoet. Wordt dus weer vervolgd.

Jos Koets
Jos Koets Financieel adviseur en schrijver

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.