Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
dinsdag 21 augustus 2018, 14:56 - Jos Koets
#hypotheek #belasting #huis kopen

In blog Bankspaarhypotheek en verhuizen kon u lezen dat een afkoop van een box 1 rekening gebruikt moet worden ter aflossing van een box 1 schuld. Het is ook mogelijk om deze afkoopwaarde te gebruiken voor een verbouwing. Als we kijken naar de praktijk dan komt het vaak voor dat de afkoop van een box 1 rekening later plaats vindt dan de aankoop van de nieuwe woning (passeert bij de notaris). Het grote voordeel is dat de huizenbezitter maar 1 keer hoeft te verhuizen. De verbouwing wordt direct gedaan. Deze wordt dan eerst uit eigen middelen betaald en daarna worden de eigen middelen aangezuiverd met het afkoopbedrag van de box 1 rekening. Een rekenvoorbeeld ter verduidelijking.

Aankoop nieuwe woning € 300.000
Kosten koper +   € 10.000
Verbouwing +   € 30.000
Verrekening Eigen Woning Reserve -/-  € 50.000
Eigen middelen -/-  € 30.000 (hiermee wordt de verbouwing betaald)
Nieuwe box 1 schuld € 260.000
Afkoop box 1 polis € 30.000 (wordt pas uitgekeerd na passeren bij notaris)


In bovenstaand voorbeeld heb ik de eigen middelen in mindering gebracht om aan de juiste box 1 bedrag te komen. De eigen middelen zijn gelijk aan het afkoopbedrag van de box 1 rekening.

Tijdstip van afkoopverzoek 

Van belang is nu het tijdstip van het afkoopverzoek van de box 1 rekening. Indien dit afkoopverzoek is gedaan voor passeren bij de notaris dan moet het afkoopbedrag binnen zes maanden (gerekend vanaf de passeerdatum) op zijn privérekening staan. Indien het afkoopverzoek echter is gedaan na passeren bij de notaris dan zal de belastingdienst de berekening als volgt zien:

Afkoop box 1 rekening 30.000 euro wordt pas ingediend na passeren bij de notaris

Aankoop nieuwe woning € 300.000
Kosten koper +   € 10.000
Verbouwing +   € 30.000
Verrekening Eigen Woning Reserve -/-  € 50.000
Eigen middelen -/-  € 30.000 (hiermee wordt de verbouwing betaald)
Afkoop box 1 polis -/- € 30.000 
Nieuwe box 1 schuld € 230.000


Het tijdstip van indienen van de afkoop is dus bepalend voor de nieuwe box 1 bedrag. Hypotheekadviseurs moeten goed navraag doen bij hun klanten als er een afkoop van een box 1 rekening is in combinatie met verbouwen. Hierbij is op tijd handelen van belang om niet een box 3 schuld in het hypotheekbedrag te krijgen. Bovendien kan er ook nog sprake zijn van een rentebestanddeel bij afkoop als het afkoopbedrag op de privérekening wordt gestort. Er is sprake van een rentebestanddeel als de uitkering hoger is dan de betaalde premies. Over het meerdere moet dan belasting worden betaald in box 1.

Jos Koets
Jos Koets Financieel adviseur en schrijver

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.