Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
vrijdag 7 september 2018, 10:36 - Jos Koets
#hypotheek

In november 2005 beschreef ik in een column op de IEX.nl - Lekker geen boeterente - hoe je boetevrij een gedeelte van de lopende hypotheek kan oversluiten. Het leek me goed daar eens even op terug te komen.

Profiteren van lage hypotheekrente

Huizenbezitters met een hoge hypotheekrente willen namelijk profiteren van de lagere hypotheekrente die nu van toepassing is. De hypotheek intern oversluiten is dan een mogelijkheid. Echter banken werken hier niet aan mee, schreef ik al in 2014 met Lekker geen boeterente II.

Huizenbezitters die poging wagen

Ieder jaar word ik wel een paar keer gebeld door huizenbezitters die mijn columns hebben gelezen. Er zijn ook huizenbezitters die een poging wagen. Zij gaan zelfs zo ver dat zij een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) als hun bank niet meewerkt. Hieronder een uitspraak van het Kifid over dit onderwerp.

Consument heeft verzocht zijn hypothecaire geldlening te verhogen om met die verhoging 10% van de hoofdsom van de geldlening af te lossen. De Bank heeft dat verzoek afgewezen. De Commissie oordeelt dat een dergelijk verzoek niet in de voorwaarden is uitgesloten.

Consument heeft gesteld dat Geldverstrekker misbruik van haar positie maakt door te weigeren een aanvullend krediet te verstrekken aan Consument. Geldverstrekker heeft de redenen voor haar beleid toegelicht. De Bank heeft daarbij als hoofdreden opgemerkt dat zij contractueel bedongen rente misloopt wanneer zij aan Consument een aanvullend krediet verstrekt om daarmee de hypothecaire geldlening af te lossen. Deze reden voor de weigering een aanvullend krediet te verstrekken, komt de Commissie niet onredelijk voor. Dat Geldverstrekker in het verleden een ander beleid voerde, betekent niet dat Consument daaraan rechten kan ontlenen. De Commissie concludeert derhalve tot afwijzing van de vordering van Consument.

Bron: Kifid

Kifid: bank hoeft niet mee te werken aan intern oversluiten

Uit bovenstaande uitspraak blijkt dat de bank in het gelijk wordt gesteld. Een bank hoeft dus niet mee te werken aan het interne oversluiten van een hypotheek. Persoonlijk ben ik het niet eens met deze uitspraak. Natuurlijk: de bank heeft zijn nadeel. Echter de fiscus heeft een flink voordeel. De renteaftrek wordt minder dus ook de teruggave die de fiscus betaalt wordt minder.

Rabobank wijzigde voorwaarden

In 2014 is het een huizenbezitter wel gelukt bij de Rabobank. Echter de Rabobank was zo slim om de voorwaarden te wijzigen waardoor deze interne oversluiting niet meer mogelijk was. Eenmalig (voor slechts 20% van het hypotheekbedrag) heeft deze huizenbezitter dus kunnen profiteren.

Banken hebben alle wegen afgesloten

Zolang de hypotheekrente laag blijft, zullen huizenbezitters wegen zien te vinden om tussentijds te kunnen profiteren van de lagere rente. Banken zijn echter slim en hebben alle wegen afgesloten.

Meer weten over het oversluiten van uw hypotheek?

Jos Koets
Jos Koets Financieel adviseur en schrijver

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.