Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
maandag 10 september 2018, 10:57 - Jos Koets
#hypotheek

Eind november schreef ik een column over rentemiddeling waarin ik waarschuwde om niet klakkeloos rentemiddeling toe te passen.

Stiekeme wijziging voorwaarden

Veel banken bieden rentemiddeling aan, maar dan worden de voorwaarden “stiekem” gewijzigd. Natuurlijk schrijven banken dit wel, maar ik ben van mening dat dit niet duidelijk kenbaar wordt gemaakt. Een huizenbezitter heeft rentemiddeling toegepast en is daarna verhuisd. De bank kwam met een boete op de proppen vanwege de verhuizing.

Boete aangekaart bij Kifid

Deze persoon heeft de boete aangekaart bij het Klachteninstituut voor de Financiële Dienstverlening (Kifid). In het kort hieronder de uitspraak van het Kifid.

Een consument heeft bij Kifid een klacht ingediend. Consument verwijt de Bank dat zij hem niet goed heeft voorgelicht omtrent de risico’s van rentemiddeling, meer specifiek bij een eventuele verhuizing.

Stelling consument

Consument voert aan onvoldoende te zijn gewezen op de risico’s van het gebruik maken van rentemiddeling. De boete van € 6.500 staat niet in verhouding tot de voordelen die het hem heeft opgeleverd. [Relatie is enige maanden na de rentemiddeling verhuisd.]

Keuzeformulieren

De Commissie stelt vast dat de keuzeformulieren een in heldere bewoordingen opgestelde, gelijkluidende paragraaf bevatten waarin Consument expliciet is gewezen op het feit dat na rentemiddeling bij verhuizen wel een boete (vergoeding) aan hem in rekening kan worden gebracht.

Vakjargon

De Commissie heeft verder nota genomen van de opmerkingen van Consument bij repliek, dat het verweerschrift van de Bank erg vanuit de letter is en dat het gesprek bij de Bank wollig, onduidelijk en slecht voor de klant te volgen was. Alhoewel de Commissie zich kan indenken dat het jargon dat door financieel dienstverleners doorgaans gebezigd wordt voor een consument die zich niet dagelijks met dergelijke materie bezighoudt niet eenvoudig te doorgronden valt, kan dat geen verandering brengen in het hiernavolgende oordeel. Op het punt van de voorlichting over de eventuele verhuisboete is de informatie van de Bank namelijk zo goed als vrij van jargon geweest. Van een gemiddeld geïnformeerde deelnemer aan het economisch verkeer, zoals Consument, mag voorts worden verwacht dat hij zich bij vragen omtrent zijns inziens onduidelijke informatie wendt tot zijn financieel dienstverlener ten einde de gewenste duidelijkheid te verkrijgen alvorens hij zich met de inhoud ervan akkoord verklaart.

Oordeel

De Commissie stelt vast dat Consument expliciet is gewezen op het feit dat na rentemiddeling bij verhuizen een boete (vergoeding) aan hem in rekening kan worden gebracht.
Bron: Kifid

Snel wat vakjes aankruisen

Uit het bovenstaande blijkt weer eens dat even snel wat vakjes aankruisen grote gevolgen kan hebben. Veel huizenbezitters zoeken (terecht) naar een mogelijkheid om een lagere hypotheekrente te krijgen. Rentemiddeling is daarvoor een mogelijkheid.

Zelf aan de slag voor lagere hypotheekrente

Informatie inwinnen bij een hypotheekadviseur kost meestal geld (ik doe dit voor mijn klanten gratis). Om dit te besparen gaat een huizenbezitter dus zelf aan de slag. De huizenbezitter leest niet goed en ziet alleen de lagere maandlast als deze kiest voor rentemiddeling. Gevolg: er wordt wat geklikt op de computer en de lagere maandlast is geregeld.

Voorwaarden gewijzigd

Echter de voorwaarden worden gewijzigd waardoor er een boete bij verhuizing van toepassing is (binnen een bepaalde tijd na de rentemiddeling). Niet iedere bank heeft deze boete. Ik adviseer huizenbezitters goed te lezen en eventueel eerst navraag te doen bij hun bank alvorens rentemiddeling toe te passen.

Vragen over rentemiddeling? Stel ze aan een onafhankelijke hypotheekexpert!

Jos Koets
Jos Koets Financieel adviseur en schrijver

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.