Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
maandag 24 september 2018, 11:00 - Jos Koets
#hypotheek

Een paar miljoen huizenbezitters hebben nog een aflossingsvrije hypotheek. De afgelopen jaren is er veel over de aflossingsvrije hypotheek geschreven. Veel huizenbezitters weten niet dat hun bank na het verstrijken van de looptijd de aflossingsvrije hypotheek “opeist”. Het is logisch dat huizenbezitters denken dat de looptijd blindelings wordt verlengd. Het tegendeel blijkt dus waar te zijn.

Voorwaarden Nationale Nederlanden voor verlengen aflossingsvrije hypotheek

Ik geef u een kijkje naar de voorwaarden die Nationale Nederlanden hanteert betreffende de aflossingsvrije hypotheek als de looptijd (meestal 30 jaar) is verlopen.

Beleid Nationale-Nederlanden Aflossingsvrije Hypotheek
Uitgangspunt voor Nationale-Nederlanden is dat de klant op de einddatum van de hypotheek het dan resterende saldo van de lening aflost (uit eigen middelen). Als de klant daar niet genoeg middelen voor heeft, is een nieuw contract of een verlenging nodig. Voor de beoordeling daarvan hanteren we de volgende uitgangspunten:
  • Het nieuwe contract moet voldoen aan onze leennormen zoals die gelden op de einddatum van de aflopende hypotheek.
  • Een verzoek tot verlenging beoordelen we op basis van de dan actuele inkomens- en onderpandgegevens, op basis van een werkelijke lastentoets.
    • Is de Loan to Value (LtV) minder dan 50% en het restant van de hypotheeksom hoger dan € 15.000? Dan is aflossingsvrije verlenging mogelijk.
    • Is de LtV meer dan 50%, dan geldt als uitgangspunt dat het bedrag boven 50% van de marktwaarde in 30 jaar (ten minste annuïtair) wordt afgelost.
    • Is het restant van de hypotheeksom op de einddatum in totaal lager dan € 15.000 en kan de klant dit niet in één keer aflossen? Dan zetten we de hypotheek annuïtair voor (maximaal) 10 jaar voort. De rentevastperiode is gelijk aan de looptijd. Een kortere looptijd kan natuurlijk ook. In dit geval voeren we geen werkelijke lastentoets uit.
  • Voldoet de verlenging van een leningdeel op de einddatum niet aan de dan geldende leennormen? Dan zoeken we samen met u en de klant naar een passende oplossing.
Heeft de klant vóór het einde van 2012 (offertes met een datum voor 23 september 2012) een Aflossingsvrije Hypotheek bij Nationale-Nederlanden afgesloten? Dan zijn we met de klant overeengekomen dat de hypotheek uiterlijk na het overlijden van de langstlevende schuldenaar wordt afgelost. In die gevallen gelden de bovenstaande uitgangspunten niet.

Regels NN niet extreem streng

Nationale Nederlanden is duidelijk met zijn regels, maar gelukkig zijn deze niet extreem streng. Er wordt als eerste gekeken of het inkomen voldoende is om de aflossingsvrije hypotheek te kunnen betalen. Deze toetsing gebeurt op werkelijke lasten waardoor met een “laag” inkomen een redelijk hoge aflossingsvrije hypotheek betaald kan worden. De maximale aflossingsvrije hypotheek mag niet hoger zijn dan 50% van de waarde van de woning. Indien dit hoger is dan wordt voor het bedrag erboven een annuïteiten hypotheek gesloten.

Pensioeninkomen als leidraad

Wat Nationale Nederlanden niet vermeldt is het pensioeninkomen. Indien iemand binnen 10 jaar met pensioen gaat, wordt bij alle banken het pensioeninkomen als leidraad genomen voor de berekening. Dit pensioeninkomen kan veel lager zijn dan het huidige inkomen. Ik zal hier later nog op terugkomen in een aparte blog.

Meedenken met de klant

Persoonlijk ben ik blij met het beleid van Nationale Nederlanden. Zij denken met hun klanten mee en gooien na het verstrijken van de looptijd de deur niet resoluut dicht. Het is te hopen dat andere banken hier ook zo over denken.

Jos Koets
Jos Koets Financieel adviseur en schrijver

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.