Anneke Ranzato-Versloot

Anneke Ranzato-Versloot

Contentmanager HomeFinance
verzekeringen
Gepubliceerd op: 20-9-2018 om 14:09

Wat is er bij het Klachteninstituut voor de Financiële Dienstverlening (Kifid) aan de hand? Ik heb een tijd lang de indruk gehad dat het Kifid klagende consumenten bijna nooit gelijk gaf, ook niet als dat in mijn ogen wel terecht geweest zou zijn. Maar nu lees ik over een uitspraak in het voordeel van de klant die mij enorm verbaast...

Premievrij gemaakte levensverzekering

Het gaat allemaal om een levensverzekering die door de verzekeraar - Nationale Nederlanden (NN) - premievrij is gemaakt omdat de premie niet meer betaald werd. Het was een gemengde polis - een combinatie tussen een spaarverzekering en een overlijdensrisicoverzekering - waarin waarde was opgebouwd. Toen de premie niet meer betaald werd heeft NN uitgerekend welke dekking dan nog gegeven kon worden en die premievrij gehandhaafd.

Uitkering de helft van verzekerde bedrag

Dat klinkt allemaal heel logisch. Alleen de zus van de verzekerde was het er niet mee eens toen bleek dat de uitkering na overlijden niet het eigenlijk verzekerde bedrag van ruim € 88.000 was, maar zo'n € 41.500.

Een maand is niet 30 dagen

Zus ging klagen, kwam uit bij het Kifid en wordt nu in haar gelijk gesteld: NN moet de resterende € 44.000 ook uitbetalen. Waarom? Dat vind ik echt heel bijzonder: omdat in de communicatie rondom de niet betaalde premies gesproken is over een reactie binnen '30 dagen' in plaats van 'een maand'.

De wettelijke termijn voor betalingsherinneringen is een maand, NN heeft dat vertaald naar 30 dagen. Een maand is in de ogen van de Geschillencommissie van het Kifid gemiddeld 30,4 dagen en dus was dit niet correct. Daarmee heeft NN niet voldaan aan de waarschuwingsplicht en had ze de polis dus niet premievrij mogen maken. Kortom: aftikken!

Het is gewoon écht waar...

Really? Really! Dit is een bindend Kifid-advies, NN kan er niets meer tegen doen en zuslief heeft haar zin. Maar even serieus.... is dit niet wat overdreven? Het werkelijke premievrij maken is niet binnen die 30 dagen gedaan, zelfs pas een ruime maand ná die termijn.

Claims op de loer!

De brutalen hebben hier toch weer de halve wereld, of eigenlijk € 44.000 in dit geval. Onbegrijpelijk dat het Kifid hieraan meewerkt, ja toch? En wat gaat dit betekenen als precedent? Kan iedereen die betalingsherinneringen krijgt met een termijn van 30 dagen die gewoon gaan negeren? Kunnen alle mensen waarbij iets soortgelijks is gebeurd nu aanspraak gaan maken op extra uitkeringen? Of alsnog dekking eisen voor schades die niet zijn uitbetaald omdat de verzekeringspremie niet betaald was? Het zou mij niet verbazen als er hier de nodige claims op de loer liggen....

Aangemaakt door Zus van verzekerde overledene op 11-06-2019 16:50

Geachte mevrouw Ranzato-Versloot. Ik verwijs u bij dezen graag naar de uitspraak van het College van Beroep van het Kifid in deze zaak, waarin ik wederom in het gelijk word gesteld. Nu ook op grond van de initieel door mij aangevoerde gronden. De '30 dagen vs een maand' grond was door het Kifid zelf ingebracht. Dat had u kunnen lezen in de aanklacht en in het vonnis. Ik meen er goed aan te doen u van deze ontwikkeling op de hoogte te stellen. Met vriendelijke groet,

Aangemaakt door Anneke Ranzato-Versloot op 12-06-2019 08:51

Ik heb het gezien ja, wederom met enorme verbazing. Het zal juridisch niet anders kunnen - dat betekent alleen niet dat ik het fair vind. Maar goed, prettig voor u natuurlijk!

Aangemaakt door Rene op 21-09-2018 13:24

Er zal vast wel weer een stichting voor worden opgericht. De "30 dagen is geen maand" stichting

Aangemaakt door Anneke Ranzato-Versloot op 24-09-2018 11:14

Ja - dat zit er dik in ja ... voer voor claimstichtingen dit...

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.