Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
vrijdag 28 september 2018, 11:13 - Jos Koets
#sparen #belasting #beleggen

Het kabinet heeft besloten om het box 3 vermogen minder te belasten. Ik ben een groot voorstander om het box 3 vermogen totaal niet te belasten. Of het heffingsvrije vermogen in box 3 flink te verhogen. Het is op het ogenblik heel moeilijk om nog wat te sparen. Ik heb het dan over het rendement op de spaarrekeningen. Diverse banken hebben hun percentage op spaarrekeningen al flink verlaagd naar bijna 0%. Het is dan niet te verkopen dat spaarders over hun spaarsaldo nog belasting moeten betalen.

Voorstel: vrijstelling vermogensbelasting sterk verhogen

In ieder geval is besloten om de vrijstelling per persoon in 2019 te verhogen naar 30.360 euro. Ik moest even lachen om deze verhoging van 360 euro per persoon. Ik ben voorstander om de vrijstelling per direct te verhogen naar 50.000 euro per persoon in 2019. In 2020 moet deze verhoogd worden naar 75.000 euro per persoon en in 2021 naar 100.000 euro per persoon. Wie meer dan 100.000 euro box 3 vermogen heeft, moet wat belasting gaan betalen.

Hoe hoog moet dan de belasting zijn? Om hier antwoord op te geven hieronder de percentages die van toepassing zijn voor volgend jaar:

Rendement per vermogensschijf
Het gaat om het deel van het tot de rendementsgrondslag behorende vermogen dat het heffingsvrije vermogen overtreft.

 

Van € 0

tot en met € 71.650

Van € 71.651
tot en met € 989.736

Meer dan € 989.736

Weging rendementsklasse I

67%

21%

0%

Weging rendementsklasse II

33%

79%

100%

2017

2,87%

4,60%

5,39%

2018

2,02%

4,33%

5,38%

2019

1,94%

4,45%

5,60%

 

AEX als leidraad voor belasting over vermogen

Wie meer dan 100.000 euro eigen middelen heeft, is (meestal) actief bezig op de beurs. Ik zou de AEX index als leidraad nemen. Het percentage dat betaald moet worden voor het box 3 vermogen boven de vrijstelling is 50% van de stijging van de AEX. Stel: de AEX stijgt in 2021 met 8%, dan wordt het box 3 vermogen boven de vrijstelling met 4% belast (ik schaf de 30% van het fictief rendement af). Bij een negatieve AEX hoeft er dus niets betaald te worden.

Laat ik eens een simpel voorbeeld nemen:

Box 3 vermogen alleenstaande € 150.000
Vrijstelling vermogen (in 2021) € 100.000
Belast vermogen €   50.000
Stijging AEX 8%  
Werkelijk belast 4% (50% van 8%) €     2.000 (4% van 50.000 euro)


In totaal betaalt deze persoon dus 2.000 euro over zijn vermogen van 150.000 euro. Dit is een percentage van 1,33%. Ik heb een mooie voorzet gegeven. Ik verwacht echter niet dat het kabinet deze voorzet inkopt.

Jos Koets
Jos Koets Financieel adviseur en schrijver

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.