Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
woensdag 26 september 2018, 13:26 - Jos Koets
#huizenmarkt #hypotheek #huis kopen

De hoogte van de koopprijs voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gaat volgend jaar (2019) weer omhoog. Dit is geen verrassing daar de hoogte van de koopprijs van NHG in de afgelopen jaren wordt bepaald door de gemiddelde koopsom van een bestaande woning.

Motivatie WEW voor verhoging NHG grens

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW, de uitvoerder van NHG) gaf het volgende aan:

Het Kadaster heeft de gemiddelde koopsom in de maand augustus gepubliceerd: € 294.203,-. Het gemiddelde van de koopsommen van de maanden juni, juli en augustus is daarmee uitgekomen op € 291.444,-. Op basis daarvan heeft NHG de kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen het jaar 2019 vastgesteld op € 290.000,-. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de kostengrens 6% hoger, namelijk € 307.400,-.
 
Het kostengrensbesluit zal binnenkort ter goedkeuring worden voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

NHG loopt achter de feiten aan

Moeten kopers nu staan te juichen als de NHG grens verhoogd wordt van de huidige 265.000 naar 290.000 euro? De stijging is procentueel ruim 9%. Echter, de huizenprijzen zijn dit jaar ook met dit percentage minimaal gestegen. Feitelijk loopt NHG altijd een jaar achter, daar de gemiddelde huizenprijzen van een jaar eerder (2018) worden genomen als uitgangspunt van een jaar later (2019). We lopen dus altijd een jaar achter de feiten aan en dit zorgt ervoor dat een hypotheek met NHG voor veel kopers niet mogelijk is.

Misschien moet eens goed antwoord worden gegeven op de vraag voor wie NHG in het leven is geroepen?

NHG Nationale Hypotheek Garantie

Kosten van NHG

Hierbij mag NHG ook eens goed in de spiegel gaan kijken betreffende de kosten van 1% van het hypotheekbedrag welke in rekening worden gebracht als er een NHG hypotheek wordt afgesloten. Het spaarpotje van NHG is flink gevuld en dit zal de komende jaren nog flink toenemen. Waarom wordt dit percentage niet verlaagd naar 0,5%?

Voor de huizenprijzen in Nederland is deze stap van NHG leuk, maar wel opdrijvend. De gemiddelde huizenprijs stijgt dit jaar nog boven de 300.000 euro. De rente zal ook volgend jaar laag blijven en de huizenprijzen zullen dus verder stijgen. NHG is leuk voor de kopers die daar onder vallen vanwege de lagere hypotheekrente. Voor het overige zijn er geen voordelen te noemen van een hypotheek met NHG.

 

 

Jos Koets
Jos Koets Financieel adviseur en schrijver

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.