Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
maandag 5 november 2018, 10:45 - Jos Koets
#hypotheek

Zorgplicht is het grote woord waar een hypotheekadviseur mee te maken heeft - dit in tegenstelling tot de makelaars die kunnen doen wat ze willen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de instantie die hypotheekadviseurs 'controleert'. Anders gezegd: hypotheekadviseurs moeten zich aan 'strenge regels' houden. Doen zij dit niet, dan is er een kans dat de AFM langskomt. Dit laatste vindt pas plaats als er daadwerkelijk klachten binnenkomen bij de AFM. Er zijn dus nog steeds hypotheekadviseurs die zich niet aan de zorgplicht houden maar gewoon hun werk kunnen doen.

AFM onderzoek hypotheken

Gelukkig doet de AFM ook aan algemene onderzoeken. Uit deze onderzoeken komen dan verrassende conclusies uit. Als we kijken naar het laatst gepubliceerd onderzoek van de AFM, dan komt de AFM met enkele resultaten namelijk:

  • Bijna twee derde van de hypotheken worden via het intermediaire kanaal afgesloten - via een tussenpersoon dus.
  • Ruim de helft van de hypotheeksluiters brengt spaargeld in, terwijl bijna één op de tien een consumptief krediet gebruikt voor een deel van de financiering.
  • Aan bijna een derde van hypotheeksluiters onder de 35 jaar wordt niet naar een mogelijke studieschuld gevraagd door de adviseur.

Hypotheek afsluiten via internet of tussenpersoon

Punt 1:
Via internet is het mogelijk om een hypotheek af te sluiten. Echter veel banken willen dit niet en dus is het niet mogelijk om via internet bij deze banken een hypotheek af te sluiten. Ik ben van mening dat alle banken deze mogelijkheid moeten aanbieden. Dit laatste zou trouwens betekenen dat ik minder klanten krijg omdat zij dit rechtstreeks doen. Ik vind dat minder belangrijk dan de mogelijkheid om bij alle banken terecht te kunnen via internet.

Spaargeld inbrengen bij aankoop woning

Punt 2:
Spaargeld is logisch daar de kosten koper niet meer meegefinancierd kunnen worden in de hypotheek. Echter deze kosten betalen vanuit  een lening is eigenlijk vragen om moeilijkheden. Er is dus niet genoeg gespaard om te kunnen kopen, dus daarom worden deze kosten maar geleend. Ik ben tegen lenen omdat uit de praktijk blijkt dat velen nooit van de lening afkomen.

Niet gevraagd naar studieschuld

Punt 3:
Het niet vragen naar een studieschuld vind ik onbegrijpelijk. Ik ben de persoon in Nederland die “deze eis” voor elkaar heeft gekregen door met de AFM te overleggen. Hun standpunt was duidelijk. Dat veel collega’s van mij zich niet houden aan de regels betekent ook dat zij hun zorgplicht niet nakomen. Mijn mening is hard: ik vind dat zij geen advies meer mogen geven.
Vraag de klant gewoon naar een uitdraai van het DUO of vraag in ieder geval naar de hoogste opleiding en wanneer deze is afgerond. Je weet dan als hypotheekadviseur voldoende.

Jos Koets
Jos Koets Financieel adviseur en schrijver

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.