Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
maandag 26 november 2018, 12:56 - Jos Koets
#hypotheek #belasting

Hypotheekadviseurs hebben een groot probleem. Zij moeten namelijk voor hun klanten het Eigen Woning Schuld verleden in kaart brengen. Hiermee bedoel ik: voor welke periode en welk hypotheekbedrag heeft de klant nog hypotheekrenteaftrek?

Hypotheekrenteaftrek voor starter

Voor starters zal dit geen probleem opleveren. Als zij een annuïteiten en / of lineaire hypotheek afsluiten, hebben zij maximaal 30 jaar renteaftrek. Vanwege de lage hypotheekrente is deze periode flink korter: gemiddeld 22 jaar!

Wijzigingen in de fiscaliteit

Het probleem is ontstaan door de tal van wijzigingen die zijn doorgevoerd in de fiscaliteit. Het kabinet heeft teveel regeltjes verzonnen om de hypotheekrenteaftrek in stand te kunnen houden. Ondertussen zijn ze al jaren bezig om in stapjes de renteaftrek verder te beperken.

Belastingdienst Nederland

Vragen naar Eigen Woning Schuld verleden

Ook de Belastingdienst werkt niet mee. In mijn column op IEX in 2013 - het Jos Belastingdienstonderzoek - heb ik de huizenbezitters opgeroepen om de Belastingdienst aan te schrijven en te vragen naar hun Eigen Woning Schuld verleden. Er zijn toen zelfs nog Kamervragen geweest over deze column.

Verantwoordelijkheid bijhouden bij huizenbezitter

De Belastingdienst heeft geantwoord dat de verantwoordelijkheid ligt bij de huizenbezitter zelf. Een huizenbezitter moet dus vanaf het moment dat hij zijn eerste koopwoning had alle gegevens goed bewaren. Deze informatie kan dan worden overlegd aan de hypotheekadviseur. Hierbij heeft de adviseur ook nog te maken met huizenbezitters die uit elkaar gaan, hypotheken die worden overgesloten, tweede hypotheken die worden afgesloten om te kunnen verbouwen etc…

Heeft Belastingdienst zelf alles goed bijgehouden?

Dat de Belastingdienst geen antwoord geeft, kan ik begrijpen. De vraag is of de Belastingdienst zelf alles wel goed heeft bijgehouden. Zij moeten dan teruggaan tot 1-1-2001. Vanaf die datum heeft iedere huizenbezitter het recht gekregen om 30 jaar renteaftrek te kunnen genieten. Vanaf 1 januari 2013 is de administratie van de Belastingdienst op orde als het gaat over starters.

Hypotheek berekenen

Correcte info bij fiscus vanaf 2007?

Van mensen die voor die tijd al een eigen woning hadden weet ik (uit betrouwbare bron) dat de Belastingdienst vanaf 2007 alles goed weet. Persoonlijk twijfel ik daar aan, omdat de fiscale regels achteraf gewijzigd zijn. Dit heeft ook gevolgen gehad voor het Eigen Woning Schuld verleden van diverse groepen huizenbezitters.

Verleden vaak niet 100% helder

Uit de praktijk weet ik dat diverse klanten van mij hun verleden niet 100% weten. Er is dan sprake geweest van verschillende koopwoningen en verschillende partners. Ik moet dan berekening gaan maken met de bedragen die de klant doorgeeft. Je krijgt dan antwoorden van: ik geloof dat het dit hypotheekbedrag is geweest.

Vangnet voor hypotheekadviseurs

Tot slot merk ik nog op dat hypotheekadviseurs geen goed vangnet hebben. Ik bedoel hiermee dat zij geen goede cursussen kunnen volgen om zich de kennis van de ingewikkelde fiscaliteit eigen te maken. Als er al geen goed lesmateriaal is, dan is het feitelijk niet mogelijk om een goed hypotheekadvies te kunnen geven. Het gevolg is wel dat een hypotheekadviseur achteraf altijd aansprakelijk kan worden gesteld als deze een verkeerde berekening heeft gemaakt.

Jos Koets
Jos Koets Financieel adviseur en schrijver

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.