Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
maandag 11 februari 2019, 10:44 - Jos Koets
#belasting

Al jaren wordt er door veel Nederlanders geklaagd dat de spaarrente (op een spaarrekening) zo laag is. Vanwege de jaarlijkse inflatie wordt er niets verdiend aan een spaarrekening. Aan de andere kant betekent een lage spaarrente dat de hypotheekrente ook laag is. Wie een leuk bedrag gespaard heeft, kan op verschillende manieren toch geld verdienen. Alvorens hier dieper op in te gaan eerst maar eens een kijkje hoe het vermogen jaarlijks wordt belast.

Belasting over vermogen: vermogensrendementsheffing box 3

Belastingheffing over vermogen gebeurt in box 3: daar betalen we de zogeheten vermogensrendementsheffing. De peildatum die de fiscus hanteert voor het vermogen is 1 januari. Het vrijgesteld vermogen in 2019 bedraagt 30.360 euro. Wie een fiscaal partner heeft, mag gebruik maken van de “dubbele” vrijstelling van 60.720 euro. Alleen over het vermogen boven deze vrijstelling gaat iemand belasting betalen over het fictieve rendement dat de Belastingdienst hanteert. Hoe hoog het fictieve rendement is, hangt weer af van de hoogte van het vermogen.

Belasting over vermogen: box 3

Over het deel spaargeld rekent de Belastingdienst een fictief rendement van 0,13% en over het deel beleggingen van 5,60%. Over het fictieve rendement betaalt iemand vervolgens 30% vermogensrendementsheffing.

Berekening vermogensrendementsheffing

Hieronder een rekenvoorbeeld van een alleenstaande die een vermogen heeft van 70.360 euro.

Totaal vermogen € 70.360
Heffingsvrij vermogen € 30.360
Belast vermogen € 40.000
   
Fictief rendement:  
Spaardeel (67% van 40.000 x 0,13%) € 34,84
Beleggingsdeel (33% van 40.000 x 5,60%) € 739,20
Totaal € 774,04
   
Te betalen belasting (30% van 774,04) € 232,21

Over een vermogen van 70.360 euro moet deze alleenstaande dus 232,21 euro per jaar aan belasting betalen. Dit bedrag (232,21 euro) is 0,33% over zijn vermogen.

Berekening belasting over vermogen voor fiscaal partners

Als deze alleenstaande een fiscaal partner heeft (en die partner heeft zelf geen vermogen), wordt de te betalen box 3 belasting lager. De berekening is dan als volgt:

Totaal vermogen € 70.360
Heffingsvrij vermogen € 60.720
Belast vermogen € 9.640
   
Fictief rendement:  
Spaardeel (67% van 9.640 x 0,13%) € 8,40
Beleggingsdeel (33% van 9.640 x 5,60%) € 178,15
Totaal € 186,55
   
Te betalen belasting (30% van 186,55) € 55,96

Welke spaarrente kun je maximaal krijgen?

Jos Koets
Jos Koets Financieel adviseur en schrijver

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.