Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
dinsdag 16 juli 2019, 08:49 - Anneke Ranzato-Versloot
#sparen #belasting

Laten we het weer eens over de belasting op spaargeld hebben.... ook wel bekend als 'spaartaks'. Eigenlijk heet het natuurlijk vermogensrendementsheffing, maar dat is ook wel een heel lange term. Of belasting in box 3, box 3-heffing... nou ja, hoe je het noemen wilt. Al jaren hebben we te maken met protest tegen die belasting en heel gek is dat niet. Vooral spaarders komen ertegen in opstand, die leveren simpelweg in op hun spaargeld doordat de belasting hoger is dan het werkelijke rentebedrag dat ze van de bank krijgen.

Welke rente is nu mogelijk op spaargeld?

Spaartaks in strijd met Europees recht

Nu niet alleen spaarders maar ook rechters in het geweer komen tegen de manier waarop de belasting berekend wordt zal er toch echt iets moeten veranderen. Er is wel al een verandering doorgevoerd - de 4% rendement die fictief werd toegekend aan je gehele vermogen is al aangepast naar een gewogen fictief rendement, afhankelijk van de omvang van dat vermogen. Maar dat is niet genoeg, heeft de Hoge Raad geoordeeld. Sterker nog: de spaartaks is (of nou ja, was.. in 2013 en 2014, toen er nog 4% forfaitair rendement stond) in strijd met het Europees (eigendoms)recht, hebben de hoogste rechters bepaald.

Oplossingsrichtingen op Prinsjesdag

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft aangegeven dat er op Prinsjesdag een aantal 'oplossingsrichtingen' worden gepresenteerd. Hij heeft wel al aangegeven dat het belasten van het werkelijke rendement over vermogen niet gaat gebeuren. Dat is te ingewikkeld.

Geen veranderingen dus nog in 2020, alleen richtingen, mogelijkheden, opties. In het FD geeft de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) aan dat snelle aanpassingen wél noodzakelijk zijn - en helpt Snel met drie plannen.

NOB: snel rechtsherstel noodzakelijk

De NOB stelt dat er Snel snel met 'rechtsherstel' moet komen. Daarmee bedoelen ze de uitspraak van de Hoge Raad dat "het een taak van regering en parlement is om de heffing op stelselniveau in lijn te brengen met het Europees recht." En dat mag niet te lang duren, vindt de NOB, omdat Belastingdienst en rechtbanken anders overspoeld worden met individuele bezwaarschriften en rechtszaken. Er zijn immers genoeg belastingplichtigen die de uitspraak van de HR zullen aangrijpen om belastingvermindering te eisen.

Drie suggesties van de NOB

Gelukkig laat de NOB de staatssecretaris niet verdrinken en werpt hem een reddingsboei toe: drie suggesties om snel rechtsherstel te bieden aan voorzichtige spaarders. Daarmee bedoelen ze de spaarder die niet willen beleggen en daardoor geen kans hebben op een redelijk rendement bij de huidige rentestand.

Reddingsboei voor staatssecretaris Snel

Wat zijn die suggesties?

  1. Flinke verhoging heffingsvrij vermogen
  2. Spaargeld anders belasten dan de rest van je vermogen - en voor dat spaargeld dan belasting heffen over het werkelijke rendement. Belastingplichtige moet spaargeld zelf aantonen.
  3. Zelfde als 2, maar dan zonder dat je het spaargeld zelf hoeft aan te tonen. Die gegevens leveren de banken immers toch al aan bij de Belastingdienst.

Belastingheffing over spaargeld los van rest vermogen

De NOB zelf is niet zo'n fan van de eerste oplossing en pleit dus eigenlijk voor het lostrekken van je spaargeld van de rest van je vermogen. Belasting over spaargeld betalen over het werkelijke rendement, belasting over de rest blijft forfaitair.

Het klinkt in mijn oren realistisch en ook haalbaar. Je hebt er de problemen met spaarders direct mee opgelost: gewoon betalen over werkelijk rendement. Dat was vroeger - toen we nog vermogensbelasting hadden en rentebedragen moesten gaan opzoeken en doorgeven - een stuk ingewikkelder dan nu. De fiscus weet het allemaal al, dus waarom niet?

Fraude mogelijk - spaarsaldi vaker peilen?

In theorie zou je natuurlijk in december je beleggingen kunnen verkopen en de opbrengst op een spaarrekening zetten, om zo veel minder belasting te betalen. Dat grote bedrag heeft dan zelfs nauwelijks rente opgeleverd want staat maar kort op de rekening. Vervolgens begin januari weer aandelen kopen en op deze manier de fiscus foppen. Dat zou wel kunnen in deze constructie, al komen er ook behoorlijke transactiekosten bij kijken. En er valt vast wel iets te verzinnen om hier de misbruikers uit te filteren. Misschien spaarsaldi niet eens per jaar maar elke maand peilen?

Uitkijken naar Prinsjesdag

Ik ben bijzonder benieuwd wat de oplossingsrichtingen van Snel op Prinsjesdag zullen zijn. De kans dat hij zich laat opjagen door de NOB om sneller met werkelijke maatregelen te komen acht ik dan weer niet zo groot, maar ik laat me graag verrassen.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.