Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
donderdag 12 september 2019, 10:07 - Jos Koets
#sparen #huizenmarkt #hypotheek

Het is geen groot nieuws meer want iedereen in Nederland weet het onderhand: de huren zijn onbetaalbaar geworden voor een zeer grote groep Nederlanders. Wie thuis woont en op zichzelf wil gaan wonen, kan kiezen om te gaan huren of een woning te gaan kopen. Beiden zijn voor grote groep Nederlanders niet meer op te brengen. Het gevolg is dat veel jonge mensen "verplicht" thuis moeten blijven wonen.

Overheid moet ingrijpen in de huurmarkt

Vorige week stond er in het AD een uitgebreid artikel over de huursector. Hieronder enkele belangrijke punten uit dit artikel.

  • Driekwart van de huishoudens is voor bevriezing van de huren in de vrije sector
  • De bouw van huizen moet gestimuleerd worden
  • 30% wil afschaffing van de vrije verhuur
  • Nieuwe huurders betalen gemiddeld 8,2% meer huur dan de vorige huurder
  • De huurprijs staat vaak niet meer in relatie met de woning

Zoals al eerder geschreven ben ik voorstander om niet in te grijpen in de woningmarkt. Voor alle duidelijkheid: hiermee bedoel ik de markt van koopwoningen. Voor de huursector ben ik zeker een groot voorstander om daar in te grijpen. De afgelopen jaren zijn de huren veel te hard gestegen waardoor huren niet meer interessant is. Bovendien zijn veel huurders blij dat zij iedere maand de huur kunnen betalen.

Sparen om te kopen

Sparen is voor huurders dus helemaal niet meer aan de orde. Dit sparen is juist mogelijk om een volgende stap eventueel te kunnen maken naar een koopwoning. Ook in mijn gemeente Vlaardingen zie ik huurprijzen voorbij komen voor woningen waarvan ik van mening ben dat deze gehalveerd moeten worden. Bovendien vind ik het schrijnend dat bij wisseling van huurder er enorme huurverhogingen plaatsvinden. Dit jaar is dit gemiddeld 8,2% en vorig jaar was dit ruim 9%.

Effect jaarlijkse huurverhoging

Ik heb even de rekenmachine te hand genomen. Als uitgangspunt neem ik een huurwoning van 800 euro per maand. Hierbij hanteer ik een jaarlijkse huurverhoging van 5%.

  • 1e jaar 800 euro
  • 2e jaar 840 euro
  • 5e jaar 1.021 euro
  • 10e jaar 1.303 euro

Zo snel kan de huur oplopen! Het is begrijpelijk dat veel Nederlanders het genoeg vinden. Zij zien met leden ogen aan dat hun kinderen niet de kans krijgen om een volgende stap te kunnen maken. Wie deze stap wel maakt, moet dit bijna "verplicht" doen op twee inkomens om de huur te kunnen betalen. Nadeel is wel dat veel beginnende stellen na een paar jaar uit elkaar gaan. Gevolg is dat deze weer verplicht zijn om bij hun ouders in te trekken.

Huurlasten mogen hoger dan hypotheeklasten

Tot slot nog een opmerking uit de praktijk: veel mensen kunnen met hun inkomen bijvoorbeeld maar een maximale hypotheek krijgen met een bruto maandlast van 800 euro. Indien zij gaan huren, komen zij wel in aanmerking voor een huurhuis met een huur van 1.000 euro. Ik ben van mening dat deze verschillen niet zijn te verklaren.

Jos Koets
Jos Koets Financieel adviseur en schrijver

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.