Jos Koets

Jos Koets

Financieel adviseur en schrijver
belastingen huizenmarkt
Gepubliceerd op: 23-9-2019 om 13:27

In mijn blogs van vorige week ben ik ingegaan op de mogelijke gevolgen van het belastingvoorstel voor de hervorming van box 3 voor spaarders en beleggers. In deze blog komen vakantiehuisjes en de familiehypotheek aan bod.

Vakantiehuisjes populair

Iedere week zie ik wel advertenties in de kranten staan van parken waar vakantiehuisjes gebouwd gaan worden. Dit betekent dat er (veel) vraag is naar vakantiehuisjes. Een grote groep Nederlanders heeft dan ook een vakantiehuisje. Afhankelijk van de situatie betalen ze nu belasting. Ik zal echter een voorbeeld nemen van een gezin dat in 2019 een vakantiehuisje heeft en geen belasting hoeft te betalen.

Uitgangspunt is:

  • Waarde vakantiehuisje: 200.000 euro
  • Hypotheek op vakantiehuisje: 180.000 euro
  • Spaargeld: 30.000 euro

Het totale vermogen van dit gezin is 50.000 euro (200.000 + 30.000 – 180.000). In 2019 is de vrijstelling voor de vermogensbelasting 60.720 euro (30.360 euro per persoon) waardoor er door dit gezin geen belasting over het vermogen betaald hoeft te worden.

In 2022 verandert de situatie - als het belastingvoorstel ingevoerd wordt - drastisch. Hieronder de berekening per persoon:

Rekenvoorbeeld belastingplannen 2022 vakantiehuis

Rekenvoorbeeld: Vakantiewoning

Per persoon moet er 731,45 euro worden afgerekend. Totaal kost dit vakantiehuisje dit gezin dus 1.462,90 euro aan vermogensbelasting per jaar!

Wat als hypotheek afgelost is?

Het kan nog erger. Stel dit gezin heeft de lopende hypotheek op het vakantiehuisje helemaal afgelost, dan is het volgende van toepassing:

  • Overig vermogen: 200.000 euro x 5,33% = 10.660
  • Belastingvrij rendement: 800 (gezin heeft 2 x de vrijstelling van 400)
  • Te betalen belasting: 9.860 x 33% = 3.254 euro

Familiehypotheek

Tot slot nog even kort aandacht voor de familiehypotheek. De afgelopen jaren hebben veel ouders hun kinderen geholpen met het kopen van een woning. Zij hebben geld vrijgemaakt en dit als hypotheek verstrekt aan hun kind. Deze betaalt netjes hypotheekrente en aflossing. De verstrekte hypotheek van de ouders wordt bij hun als Overig vermogen gezien. Dit betekent dat veel ouders - uitgaande van het belastingvoorstel dat er nu ligt - beduidend meer belasting moeten gaan betalen vanaf 2022.

Conclusie: belastingvoorstel vaak ongunstig!

Ik kan niet anders concluderen dat mensen die nog wat centen hebben vanaf 2022 harder worden aangepakt. De kans is groot dat zij meer belasting moeten gaan betalen dan nu. Bovendien kan het ook gevolgen hebben voor de beurs, vakantiehuisjes, crowdfunding en zelfs de huizenprijzen van de koopwoningen. Het is daarom verstandig dat de heren en dames in Den Haag nog eens goed naar "het voorstel" gaan kijken. En dat ze zeker gaan overwegen om dit niet in te voeren zoals het nu is.

Aangemaakt door Lodewijk Vis op 17-01-2020 11:44

Wij hebben vorig jaar van ons spaargeld een vakantiehuisje gekocht, inclusief de grond a 150.000. We bewonen een huurhuis nabij Amsterdam. We zijn begin 60 en hebben nooit hypotheekaftrek of huursubsidie genoten. We hebben ons vakantiehuisje om er zelf van te genieten, niet om er rendement op te maken. Dan ervaar je een nog hogere belasting als zeer onrechtvaardig. Enkele jaren geleden hadden wij een inbraak waarbij we schade leden van ongeveer 3000 euro. Ik ben meer vergevingsgezind jegens deze inbreker dan jegens de Nederlandse overheid met zijn morele pretenties!

Aangemaakt door Arie op 29-10-2019 19:33

Wordt een familiehypotheek dan gezien als een belegging in plaats van een banktegoed?

Aangemaakt door Jos Koets op 29-10-2019 20:50

Familiehypotheek wordt als een belegging gezien

Aangemaakt door jurjen op 25-09-2019 22:08

het is een goede ontwikkeling dat vermogen méer en arbeid minder belast gaat worden. als je een vakantiewoning hebt met een waarde van 2 ton, dan kun je daar ook een heel aardig rendement uit halen, als je het vergelijkt met sparen. natuurlijk gaat een stelselverandering van vrijgesteld vermogen naar vrijgesteld rendement wat verschuivingen veroorzaken. ik neem het verschil vrolijk. omdat een vakantiehuis hobby is en geen verdienmodel. het vakantieplezier wordt er niet slechter van. (ik heb een oostduits project, met een waarde van 60k en een omzet van 8k)

Aangemaakt door Skala op 25-09-2019 12:32

Klopt het echt dat de vrijstelling van 60K vermogen voor een gezin verdwijnt? Als ik je voorbeeld goed begrijp kost een garagebox van 25K je straks 111 euro per maand (25.000 x 5,33% x 1/12). Dat is duurder dan een box huren. En met huur bespaar je ook nog gemeentelijke heffing, verzekering, onderhoud, electra.

Aangemaakt door Bert op 26-09-2019 07:44

Dit klopt niet. Je hebt 400 euro vrijstelling per persoon. En je betaalt maar 33% van die 5,33%. Dus volgens mij wordt het: 25000 x 5,33 * 33% = 440 euro. Ben je alleenstaand dan betaal je 40 euro belasting (440 - 400 vrijstelling). Heb je een partner dan niets omdat je 800 euro vrijstelling hebt.

Aangemaakt door het is nog erger op 24-12-2019 16:54

Als je naast de garagebox nog spaargeld hebt en het boven de drempel van de 30846 euro uitkomt dan vervalt de vrijstelling. Betekend in het voorbeeld 25k garagebox en 10k spaargeld een belastingdruk van 310 euro per jaar voor een alleenstaande. Bij gezaamelijk inkomen hou je wel een vrijstelling van 2x 30846 euro. Maar kom je boven de drempel van 60k dan vervalt ook deze vrijstelling en mag je maar 400 euro aftrekken van de 5,33 % belasting op het totaal box 3 vermogen. Ik hoop dat het kabinet nog onderscheid gaat maken voor de belasting garage verhuurd of garage eigen gebruik anders wordt het wel heel erg krom.

Aangemaakt door Omvlee op 24-09-2019 19:43

Wanneer stopt het uit kleden eens rijk gemeente nooitgenoeg steeds meer mensen ontevreeden

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.