Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
woensdag 4 december 2019, 14:53 - Jos Koets
#hypotheek

26 november jl. kreeg ik een onverwachte mail van een persoon die ik in het verleden gratis heb geholpen. In deze mail zat een link naar een artikel op het AMweb waarin stond dat de Van Lanschot bank € 550.000 moet betalen aan deze persoon vanwege overkreditering. 

Hand in haar vanwege schulden

Wat is overkreditering?

Als een bank een hypotheek of een andere lening verstrekt, moet de bank controleren of degene(n) die de lening aangaat/aangaan deze lening wel kan dragen. Dat houdt in dat er geen hypotheek verstrekt mag worden waarbij het twijfelachtig is of de financiele situatie wel toereikend is om de hypotheeklasten te kunnen dragen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de situatie op het moment waarop de hypotheek verstrekt wordt, maar ook naar de bestendigheid van het inkomen en de toekomstverwachtingen.

Bereken zelf de maximale hypotheek

Wat was hier aan de hand?

In dit geval heeft Van Lanschot een hypotheek verstrekt van € 925.000 voor de aankoop van een woning in Bloemendaal. De inkomsten van degene die de woning gekocht heeft, bestonden voor een deel uit huurinkomsten (uit een woning in Nederland en een woning in Spanje). Na de aankoop van de woning ging er van alles mis waardoor de hypotheeklasten niet meer betaald konden worden.

In het artikel van het Amweb staat het volgende:

In het voorjaar van 2012 bleek echter een betalingsachterstand te zijn ontstaan van circa 75 mille, waarna Van Lanschot besloot het huis in Bloemendaal te laten veilen. Opbrengst € 545.000. Begin 2017 heeft de advocaat van de man Van Lanschot aansprakelijk gesteld wegens schending van haar zorgplicht door ernstige overkreditering. De totale schade voor de man bedroeg ruim € 800.000, die bestaat uit een restschuld van bijna € 560.000 en voor het overige uit bedragen die aan Van Lanschot zijn betaald aan onder meer rente.

De bank heeft in dit geval besloten om de woning te veilen (overigens zonder periode voor onderhandse verkoop). Dit lukte niet waarna er alsnog een koper is gekomen die de woning heeft gekocht voor € 545.000. Deze heeft direct weer de woning verkocht (binnen zes maanden) zodat er geen overdrachtsbelasting betaald hoeft te worden. Natuurlijk werd er in korte tijd een flinke winst gemaakt. Vanwege privacy zal ik dit bedrag niet vermelden.


Klant treft zelf ook blaam

De rechtbank vindt dat Van Lanschot hier fouten heeft gemaakt en daardoor aansprakelijk is voor een deel van de geleden schade. De rechtbank vindt echter ook dat Van Lanschot niet voor alle schade hoeft op te draaien, omdat het de bank niet verweten kan worden dat de man werkloos is geworden, later een lager salaris had en dat de woningmarkt is ingestort. Ook treft de man zelf blaam, omdat hij onder meer een te rooskleurig beeld heeft geschept van zijn inkomsten van de verhuur van het huis in Spanje.

Inkomsten uit verhuur is altijd tijdelijk (er was geen contract en de historie hiervan ontbrak volledig). Als een bank vraagt om een verhuurovereenkomst dan is dit toch 100% duidelijk. Echter, er was geen verhuurovereenkomst! Als de bank daar niet om vraagt dan is er sprake van onduidelijkheid. Dat een rechter dan aangeeft dat deze persoon de huurinkomsten te rooskleurig heeft genomen, vind ik niet terecht. Ik ben en blijf van mening dat de bank in dit geval meer bewijs had moet vragen! Dit is de zorgplicht niet nakomen.

Enorm stressvol

De hele situatie loopt vanaf 2007. Deze persoon is dus meer dan 12 jaar bezig geweest om zijn gelijk te halen. In 2017 heeft deze persoon vanwege alles stress een zware hartaanval gekregen. De vergoeding van € 550.000 lijkt veel geld, maar in werkelijkheid is deze persoon niet 100% schadeloos gesteld. Zijn giga restschuld is kwijtgescholden. Evenwel heeft de bank door een veiling van een achterstand van € 75.000 – in beginsel ontstaan door overkreditering bij de verstrekking – een achterstand van liefst € 550.000 gemaakt.

De bank maakt een fout en de klant moet vervolgens duizenden uren investeren om samen met zijn rechtsbijstandverzekeraar en 3 verschillende advocaten zijn gelijk te halen. In ieder geval is het natuurlijk schrijnend hoe een bank met een klant kan omgaan...

Jos Koets
Jos Koets Financieel adviseur en schrijver

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.