Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
vrijdag 6 december 2019, 15:47 - Jos Koets
#huizenmarkt

In mijn blog Stijgende huizenprijzen spekt vermogens staat een link naar het CBS over de vermogens van de huishoudens. Wie de moeite heeft genomen om het artikel van het CBS te lezen, zal concluderen dat de vermogensontwikkeling bij huishoudens helemaal niet zo positief is. Als namelijk de stijgende huizenprijzen buiten beschouwing worden gelaten, is het gemiddelde vermogen in het afgelopen jaar met maar ongeveer € 500 gestegen naar € 14.600! Dit gemiddelde vermogen is nog lager dan het gemiddelde in 2010. Dat betekent dat er in de laatste 8 jaar gemiddeld per saldo niet is gespaard door de Nederlandse huishoudens.

Historische vermogensontwikkeling

Overzicht gemiddelde vermogen Nederlandse huishoudens

Bron: CBS

Gemiddelde vermogen stelt weinig voor

Bovendien lijkt € 14.600 een leuk bedrag, maar dit stelt niet veel voor als er een woning wordt gekocht. Bij een koopprijs van € 300.000 zijn de kosten koper globaal € 13.000.

  • Koopsom woning € 300.000 (is ook de taxatiewaarde)
  • 2% overdrachtsbelasting = € 6.000
  • NHG kosten: € 2.100
  • Advieskosten voor de hypotheek: € 2.500
  • Taxatiekosten: € 500
  • Notariskosten: € 1.500
  • Bouwkundig rapport: € 400
  • Totaal benodigd: € 313.000
  • Eigen middelen € 13.000 -/-
  • Daadwerkelijk hypotheek: € 300.000

In ieder geval blijft er bij een gemiddeld vermogen van € 14.600 na aftrek van deze kosten niet veel over om te verhuizen en de koopwoning een beetje op te knappen!

Vermogensongelijkheid is enorm

Opvallend zijn de grote verschillen tussen de 10% huishoudens met de laagste en hoogste vermogens. De 10% laagste hebben een negatief vermogen van 45 miljard euro. De 10% hoogste hebben een vermogen van 876 miljard euro (bezittingen 1.033 -/- schulden 157 miljard). Hierbij is geen rekening gehouden met verpande polissen. In ieder geval is het verschil enorm.

Onder water hypotheken

Het negatief eigen vermogen is grotendeels ontstaan uit onder water hypotheken. Bij een onder water hypotheek is de waarde van de woning lager dan de lopende hypotheek. Ik had verwacht dat door de stijgende huizenprijzen van de laatste jaren het aantal onder water hypotheken minimaal zou zijn. In werkelijkheid valt dit dus tegen en zijn er nog genoeg huizenbezitters met een onder water hypotheek.

Het valt allemaal nogal tegen

De afgelopen jaren hebben we talloze keren gelezen dat iedere Nederlander er op vooruit gaat (is gegaan). In werkelijkheid laten de cijfers zien dat we eigenlijk nog steeds interen op ons vermogen. In het kort komt het erop neer dat veel huishoudens blij zijn dat ze iedere maand alles kunnen betalen. Sparen is voor velen niet mogelijk.

Jos Koets
Jos Koets Financieel adviseur en schrijver

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.