Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
dinsdag 24 december 2019, 11:10 - Jos Koets
#hypotheek #belasting

Eerder deze maand werd er door onderzoeksbureau Panteia een interessant rapport gepubliceerd over de Evaluatie complexiteit fiscale eigenwoningregeling. In diverse blogs zal ik terugkomen op wat er in dit rapport staat. Er worden namelijk aanbevelingen gedaan met betrekking tot de hypotheekrenteaftrek. En harde uitspraken over de huidige regeling van de hypotheekrenteaftrek. Ook de belastingdienst komt in het rapport aan de orde. In deze blog zal ik stilstaan bij het feit dat de belastingdienst veel minder over uw persoonlijke (resterende) hypotheekrenteaftrek weet dan je wellicht zou verwachten.

Hypotheekrente 30 jaar aftrekbaar

Zoals bekend, mag iedere huizenbezitter zijn betaalde hypotheekrente maximaal 30 jaar opgeven aan de fiscus. De termijn van 30 jaar is sinds 2001 van toepassing. Iedere huizenbezitter die toen een koopwoning had met een hypotheek kon vanaf 1 januari 2001 voor een periode van 30 jaar de betaalde hypotheekrente opgeven. De einddatum voor al deze huizenbezitters (als zij in de tussentijd niet verhuisd zijn) loopt dus af per 1 januari 2031. Indien deze huizenbezitters tussentijds een andere koopwoning hebben gekocht met een hogere hypotheek dan gaat de duur van 30 jaar weer gelden voor het hogere hypotheekbedrag. Hieronder een rekenvoorbeeld te verduidelijking:

  • Koopwoning per 1-1-1995, hypotheekbedrag 150.000 euro
  • Koopwoning per 1-1-2012, hypotheekbedrag 250.000 euro

Duur renteaftrek:

  • 150.000 euro van 1-1-2001 tot 1-1-2031
  • 100.000 euro van 1-1-2012 tot 1-1-2042

Dat is makkelijk! Of niet...

Bovenstaand voorbeeld is simpel en ook makkelijk bij te houden door de huizenbezitters. Echter als mensen gaan scheiden en andere partners krijgen dan kan het zeer ingewikkeld worden. Natuurlijk is er dan nog de belastingdienst. In Den Haag kunnen ze natuurlijk iets verzinnen en uitrollen, maar dan moet het wel controleerbaar zijn.

Dit laatste is niet van toepassing. Zoals ik al diverse keren heb geschreven, kan de belastingdienst het renteaftrek verleden van iedere huizenbezitter niet 100% weten. Dit heeft vooral te maken met de diverse regels maar ook met de bewaartermijn. Het klinkt raar maar de maximale bewaartermijn voor de belastingdienst (volgens de Archiefwet) is 12 jaar. Na dit 12 jaar geldt er een vernietigingsplicht!

Teruggerekend vanaf 2020 zijn daarmee aangiftegegevens over aanslagjaren 2007 en eerder al niet meer beschikbaar bij de Belastingdienst.

Niet houdbaar voor de toekomst

Huizenbezitters die voor 2007 een huis hebben gekocht, kunnen dus "rommelen" met de maximale duur van 30 jaar met betrekking tot het opgeven van hun betaalde hypotheekrente. We kunnen hieruit ook concluderen dat er in de toekomst (komende 10 jaar) drastische maatregelen genomen gaan worden. In het rapport wordt wel het advies gegeven om de komende 3 tot 5 jaar niets te veranderen. Dus geen maatregelen / veranderingen door te voeren in het huidige systeem. Een wijziging kan namelijk grote gevolgen hebben, omdat veel "met elkaar in verbinding staat".

Jos Koets
Jos Koets Financieel adviseur en schrijver

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.