Jos Koets

Jos Koets

Financieel adviseur en schrijver
huizenmarkt hypotheken leningen belastingen
Gepubliceerd op: 22-1-2020 om 10:24

Volgens de voorzitter van de NVM is er sprake van woningnood. Bij woningnood is de vraag naar woningen veel groter dan het aanbod. De oplossing is dus simpel en dat is woningen bouwen. Dit gebeurt wel maar het aantal nieuwbouwwoningen dat ieder jaar wordt gebouwd, is momenteel bij lange na niet voldoende om aan de vraag te voldoen.

De komende 2 jaar ligt de bouw bovendien stil door de stikstofcrisis en PFAS. Bovendien worden er te veel te dure nieuwbouwwoningen gebouwd. Een grote groep kopers kan deze te dure nieuwbouwwoningen niet kopen.

VVD en D66: vakantiehuisjes permanent bewonen

Schrik niet, maar vorige week kwamen uit Den Haag positieve geluiden om de woningnood te bestrijden. VVD en D66 willen overgaan tot legalisering van permanente bewoning van recreatiewoningen. Dit is wat mij betreft een zeer goed voorstel. Natuurlijk zijn er voor– en nadelen waar naar gekeken moet worden.

Duidelijke regels nodig

Zo is niet ieder vakantiehuisje geschikt voor permanente bewoning. Als we hier geen onderscheid in gaan maken dan is de volgende stap dat een Blokhut dadelijk ook als woning kan worden gezien. Zo moeten er niet expres vakantieparken worden gebouwd voor permanente bewoning.

Kort gezegd: er moeten duidelijke kaders / regels komen welke vakantiehuisjes voor permanente bewoning in aanmerking komen en welke niet. De beslissing voor permanente bewoning wordt nu per gemeente apart besloten. Het is dus mogelijk dat dezelfde (soort) vakantiewoningen in een bepaalde gemeente wel permanent bewoond mogen worden en in een andere gemeente niet. Dit zal dan niet meer van toepassing zijn.

Voordelen voor huidige eigenaren

De huidige eigenaren van vakantiehuisjes zullen wel blij zijn als permanente bewoning wordt geaccepteerd. Veel huiseigenaren hebben namelijk een hypotheek of een andere lening op hun vakantiehuisje. De rente die betaald wordt ligt vaak een stuk hoger dan de hypotheekrente die betaald moet worden op een "normale eigen woning". Zet de rente van een consumptieve geldlening en de actuele hypotheekrente maar eens naast elkaar. Dat scheelt al snel 3 procent!

Fiscale voordelen

Daarnaast is de betaalde rente nu niet fiscaal aftrekbaar omdat de hypotheekrenteaftrek alleen van toepassing is voor de zogenaamde "eigen woning". Het vakantiehuisje valt in box 3 waardoor het gezien wordt als een vermogensbestanddeel. Bij overwaarde op de vakantiewoning mag de eigenaar dus nog afrekenen ook in box 3. Dit "afrekenen" gebeurt als het box 3 vermogen minus de box 3 schulden hoger is dan de vrijstelling (meer informatie over box 3 belasting). Als het voorstel doorgaat, is er dus een mogelijkheid op aardig wat voordeel voor eigenaren die nu een vakantiehuisje bewonen.

Maar het grootste voordeel is dat er direct meer woningen beschikbaar komen.

Aangemaakt door Madelon van Hartingsvelt, voorzitter BVVW op 23-01-2020 18:10

Het zal u niet verbazen, dat ik als voorzitter van de (BelangenVereniging Vrij Wonen) net als u een voorstander van permanente bewoning van recreatiewoningen ben. Helaas komt er in de media nooit naar voren, dat het bewonen alleen onder voorwaarden mogelijk is. Zo wordt de commercieel geëxploiteerde sector buiten beschouwing gelaten. 2/3 van de recreatiewoningen - meestal zonder verhuurverplichting - is in handen van particulieren. Bij bewoning moeten deze wel degelijk aan een bouwbesluit voldoen. De angst voor de bewoning van "blokhutten" is dus ongegrond. Gezien het feit, dat er in Nederland al te veel recreatiewoonverblijven zijn, is bijbouwen - zowel voor particulieren of commercieel - überhaupt geen optie: “Nergens zoveel vakantiehuisjes als in Nederland; de grootste vakantieparkdichtheid ter wereld” (VPRO Nederland van boven december 2013).

Aangemaakt door Job op 24-01-2020 12:47

Is het niet beter om gewoon meer normale woningen te bouwen? Veel van de vakantiehuizen worden toch in de praktijk al permanent bewoont? Heeft u een idee hoeveel extra woningen hierdoor in de praktijk werkelijk erbij komen? Volgens mij valt dat enorm tegen?

Aangemaakt door Wil op 23-01-2020 17:24

En vergeet niet dat de gemeentebelastingen en heffingen ook flink zullen stijgen voor de eigenaar. En goed voor de gemeentekas. Daarbij kunnen eigenaren die permanent gaan wonen in hun eigendom (niet te verwarren met vakantiehuizen op commerciële parken) zich bij die gemeente inschrijven waardoor deze gemeente de overheidsbijdrage gaat ontvangen. Keuring volgens het bouwbesluit zou een goede maatstaf zijn voor permanente bewoning.

Aangemaakt door Peter op 23-01-2020 13:08

En vergeet de waardestijging van een vakantiehuisje niet. De waarde kan flink omhoog als de bestemming van vakantiehuisje naar permanente bewoning gaat. Ik zou bijna een paar vakantiehuisjes kopen nu...

Aangemaakt door Derk Meijer op 09-03-2020 18:24

Er zijn op dit moment ook parken waar deels wordt gerecreëerd en deels permanent wordt gewoond. Wanneer er wordt overgegaan van recreatie naar woonbestemming zal dit de waarde aanzienlijk verhogen. De waarde stijging zou er voor kunnen zorgen dat bewoners een mooie winst kunnen genereren waardoor verkopen interessant zal zijn. Ouderen of pensioen gerechtigden die richting een seniorenwoning denken/overwegen zullen dit veel eerder doen en door verkoop financieel dan ook gemakkelijker kunnen. De wet doorvoeren zal naast voordelen wellicht ook nadelen met zich mee brengen. Maar volgens mij wegen deze veel minder zwaar dan de nadelen. Gelijkertijd zou het wonen op recreatie parken die niet aan de voorwaarden voldoen en voor woonbestemming in aanmerking komen ook zeker kunnen worden versoepeld. Recreëren terwijl je er woont, of wonen terwijl je er niet woont maar leeft? Er leeft maar niet recreëert of woont!? Wat maakt het uit! In alle gevallen is er iemand en is er een dak boven het hoofd wat er sowieso voor zal zorgen dat er minder druk staat op het te kort aan woningen.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.